MENU

Aktuelt
Kategori

Slik fikk Linda sin egen bolig

Aktuelt, Praktisk om BPA

19. januar 2019

Linda Hansen (37)fikk sterkt nedsatt funksjonsevne etter en feiloperasjon for 10 år siden.  Derfor har veien tilbake til egen bolig vært lang.  Men nå er målet nådd og på vårparten 2019 flytter hun inn i en splitter ny 3-roms leilighet i Kværnerbyen.

(mer…)

Les mer

116

BPA og Regjeringsplattformen

Aktuelt

18. januar 2019

I den politiske plattformen for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, leser vi på side 11 om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det lover godt, men hva står det egentlig? Utdrag:

«BPA handler om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker. Beslutningen om den enkelte skal få BPA, og eventuelt hvor mange timer per uke, gjøres av kommunen. Alle mennesker har behov utover helt grunnleggende behov for pleie, omsorg og praktisk hjelp. Det handler også om mulighet til å fylle dagene med meningsfylt innhold for den enkelte, å kunne delta i små og store fellesskap, aktiviteter og fritidstilbud. Regjeringen vil legge til rette for dette på best mulig måte.» (Utdrag slutt)

BPA-portalen registrerer at den politiske plattformen innledningsvis følger opp de BPA-rapporter som kom fra flere interesseorganisasjoner i 2018 (ULOBA, JAG, NHF, FFO). Rapporter om at BPA ikke er blitt som det var ment, verken som rettighet eller i praktisert timeantall som innvilges for «å leve helhetlige, frie liv». Med økt fokus på fritidstilbud og fellesskap, kan det synes som om Regjeringa vil løfte BPA ut av de laveste nivåene i Maslows behovspyramide og over i et liv med flere, individuelle lag. Det er bra.

Maslows behovspyramide

Det gjenstår å se hva slags tyngde og gjennomføringsevne som følger med den viljen Regjeringen nå beskriver at de har. Vi finner fire «viljer» om BPA lenger ned på side 11. Se utdrag med kommentarer under:

«Regjeringen vil:

«Definere BPA-ordningen som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.»

Vi vurderer det første punktet som fint og uklart på samme tid. Hva ligger i en vilje til «å definere BPA» som et likestillingsverktøy, egentlig? Vil det bety nærmere avklaringer om BPA i et rundskriv, eller vil det innebære ny forskrift innenfor gjeldende lov? Eller kan det bety en ny lov utenfor helse- og omsorgstjenesteloven, som flere har tatt til orde for? Hvem likestilles i så fall om ikke alle? Vi trenger bare å lese litt lenger ned i plattformen, for å finne en halvgod definisjon av likestilling:

«Regjeringen vil raskt fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for rett til brukerstyrt personlig assistanse, for dem som allerede har fått innvilget ordningen.», heter det… Hvorfor skal aldersgrensen på 67 år fjernes kun for de som allerede har fått det innvilget fra før av, og ikke for alle? Er dette likestilling?

Til sist er det interessant å se at Regjeringen vil:

«At innvilgelse av timetall for BPA skal være en faglig vurdering. Flytting mellom kommuner skal ikke påvirke timetallet som er innvilget.»

Hva menes med en faglig vurdering her? Skal faglige vurderinger gjøres i større grad enn hva saksbehandling i dag utøves med – faglig skjønn? Skal brukerens egne ønsker tillegges mer eller mindre vekt, da? Hva slags faglighet kreves for å vurdere dette uten et skjønn, i så tilfelle? Kanskje er dette noe av det som ønskes utredet når Regjeringen vil:

«Gjennomføre en NOU for å sikre at ordningen fungerer etter hensikten, herunder utrede hvordan den kan utvides for å sikre deltagelse i fritidsaktiviteter. Ordningen skal være reelt brukerstyrt.»

Det kan bli en god NOU. Samtidig er det usikkert i våre øyne hva den vil resultere i. Og helt til slutt: «Reelt brukerstyrt» er en ordlyd som kan tolkes på i alle fall to måter. Menes det her at BPA kun skal være et likestillingsverktøy for de som reelt sett styrer selv, mens de som trenger noe assisterende arbeidsledelse, mister retten til BPA? Eller pekes det på at BPA ikke skal brekkes om til noe halvveis brukerstyrt av kommunene? Tiden vil vise hvor bra dette kan bli. Det lover jo godt, men her gjelder det å følge med.Les mer

Forbilder og veivisere

Aktuelt

11. januar 2019

 • Hvem trenger forbilder å strekke seg etter i sin livsførsel og som målestokk for sine livsvalg?
 • Hvem ønsker seg veivisere, der veilederen ikke nødvendigvis trenger å være en person man ønsker å «kopiere» i livsførsel, men som kan være god å sparre med for å finne sin egen vei?
 • Og ikke minst: når blir vi forbilder, når blir vi veivisere og når blir vi likepersoner? Kreves det mot å tre inn i slike roller? Hvor godt må man kjenne seg selv og veien for å våge å lede andre, liksom?

Et forbilde og en veiviser

BPA-portalen ble startet og lenge drevet av ei som selv hadde BPA, som selv driftet sin egen BPA og som i tillegg var arbeidsgiver, rådgiver, foredragsholder og som på mange vis bar i seg det å være både et forbilde og en veiviser. Kirsti Cath Dahle. I dag er BPA-portalen fortsatt drevet av oss som bærer på mange av hennes ideer og tanker om hva som skal til for å leve et godt liv i frihet, med assistanse. Og likevel er det ikke lenger slik at vi har med oss den som selv vet hvor skoen trykker eller hva som bidrar til at skoen sitter som støpt! Derfor er det et veldig forfriskende pust å ha med oss den unge, lovende, arbeidsleder Merete, som blogger for BPA-portalen.

Arbeidsleder, fagperson og erfaringsutveksling

Merete skriver denne gang om nyttårsforsetter for 2019. Vår avtale er at jeg som Kirstis tidligere kollega her i BPA-Portalen, og «fagansvarlige», skal kommentere det Merete tar opp i sin blogg, fra nettopp: et faglig ståsted. Og det er her jeg blir i stuss med meg selv. For hva er egentlig «faget» i BPA? Hva trengs å læres eller deles for å få BPA og få til BPA? Hvem «eier» den viktige kompetansen og de riktige elementene som bør deles for å løfte hverandre frem? Er det Merete eller er det meg? Kanskje begge? Er det flere (helt klart)? Hvem tør å tre inn i veileder-roller for andre? Holder det med en blogg, et kurs og en arbeidsgiver for å lykkes med BPA eller hva skal til for at vi skaper forbilder og lar forbildene være unike, feilbarlige, men inspirerende?

Fagperson – hva er nå det?

Jeg er selv foreleser, «fagperson», forfatter og tidligere assistent, men ingen likeperson i den forstand at jeg har vært arbeidsleder med BPA, eller levd med en funksjonsnedsettelse i dagens samfunn. Jeg eier likevel noe definisjonsmakt i denne BPA-ordninga, da gjennom de kurs jeg holder regien på i BPA-skolen og gjennom muligheten til å påvirke hva som publiseres her på BPA-portalen. Det jeg ærlig talt savner, er å se mer av eller bli med på mer av likepersonsarbeid/forbildearbeidet i BPA. Jeg jobber med BPA mest av alt fordi jeg ønsker å finne svarene med dere, og gi dere som har noe å si, plass. Det inkluderer også saksbehandlere og assistenter.

Merete tar plass og jeg anbefaler deg å følge henne og nyttårsforsettene hennes, som du kan lese her. Det å ha en funksjonsunikhet, bidrar til at man har et utgangspunkt for å møte utfordringer og ta muligheter på en unik måte, som kan inspirere andre til å finne sin vei. Merete er av de som finner mange løsninger og som har hatt sine forbilder. Hun skriver at hun ønsker at flere skal slippe å kjempe, men at flere skal tørre å vise de ressursene man har som menneske i samfunnet.

Brobyggere, bit for bit

Hvis BPA skal ivaretas som det gode verktøyet det er og inspirere til enda bedre løsninger på samfunnsnivå og nede på bakken mellom oss mennesker – så bør det kanskje være rom for at både du og jeg og flere til, bygger bro over de vedtatte vanskeligheter mellom oss? Jeg opplever at jeg får mange gode «byggesteiner» til hva BPA skal bestå av i møtet med dere jeg ser på kurs og i det jeg kan lese i nyhetsbildet, blant annet fra interesseorganisasjonene. Jeg håper at du ikke lar noe(n) holde deg tilbake fra å inspirere andre og selv steppe opp, ta ordet og skinne som forbilde, veileder eller brobygger.

Som Merete sier, er det kanskje enklere å ta plass om vi ikke må bruke alle krefter på å være motspillere og kjempe hele tiden? Forventer skolen, kommunen, arbeidsgiver, assistentene og du nok av deg selv til at du vil ta mer plass? Eller tar du allerede plass? I 2019 ønsker jeg å se mer av det Merete tar til ordet for, som jeg ser i blant annet NHFU. Kanskje vil du også være med på å vise vei gjennom BPA-portalen, BPA-skolen og i andre forum? Ta kontakt med oss her, om du har noe på hjertet. Velkommen!

Les mer

Nyttårsforsett for BPA – desember 2018

Aktuelt, BPA-bloggen

3. januar 2019

Det er siste dagen i 2018, og eg har no hatt BPA i i 14 månader. Tida går fort, og eg har funne ut at det er mykje å lære, både av ting som ein må lese seg til, og anna som ein må erfare sjølv, ut i frå situasjonar som dukkar opp. I dette innlegget vil eg dele nokre av mine ynskjer for BPA-ordninga mi, og for BPA i samfunnet, i framtida. Kall det gjerne nyttårsforsett, om de vil.

(mer…)

Les mer

FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. desember

Aktuelt

2. desember 2018

Den 3. desember er det FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Visste du at rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming? (WHO)?

 • Verdensdagen er viktig å markere og engasjere seg i
 • Norge ratifiserte konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013
 • Den norske stat oversendte sin første rapport til FN i juli 2015.
 • Om du vil lære mer om Norges arbeid med konvensjonen i år, kan du lese mer på nettsidene til FFO
 • En oversikt over arrangementene i Norge 3. desember, kan du f. eks se på: http://www.nhf.no/fndagen

 

Les mer

108

Hvorfor går det ikke mer prestisje i å ha de mest vellykka BPA-historiene?

Aktuelt, BPA-drift, Forskning, Praktisk om BPA

27. november 2018

 

Trenger vi å dele mer av de gode historiene om BPA? Vi tror det. Vi tror at kommunene og enkeltpersonene som mestrer BPA godt, bør stå fram og dele av seg slik at vi alle kan lære av hverandre. Inspirere hverandre til å våge BPA. I BPA-portalen møter vi nå en blogger, Merete Aasen, som selv er arbeidsleder. Merete skriver at hun har mulighet til å jobbe som oversetter, blant annet fordi hun har personlige assistenter i hverdagen.

(mer…)

Les mer

100

Møt Merete Aasen – vår nye blogger

Aktuelt

21. november 2018

Hei alle saman! Mitt namn er Merete Aasen, og dette er fyrste gongen eg skriv på BPA-portalen. Eg er 27 år, har Celebral Parese og BPA, og bur i ei bygd langt inni ein dal Sogn og Fordane fylke. Ein ting til som burde nemnast, er at eg har mitt eige firma som frilans omsetjar.

Merete Aasen har BPA og driver sitt eget firma «Aasen Språk & Sprell» mellom fjord og fjell i Jostedal. Etter å ha bodd i Irland som student, vendte hun hjem dit hun vokste opp. I og med at hun har CP og bruker rullestol, så har broren, som er snekker, og familien hennes bygd ut bopelen hennes fra grunnen av, så hun skulle få leve selvstendig uten for høye terskler.

 

 

Les mer

364

BPA – bokstavelig talt

Aktuelt, Praktisk om BPA

29. august 2018

Hvilken mening legger du i begrepet BPA?
Kunne vi ikke like gjerne kalt det for PPP?

(mer…)

Les mer

307

Jeg reiste så langt vekk jeg kunne, for jeg var nødt til å bli sjølvstendig!

Aktuelt, BPA-bloggen

19. august 2018

Merete Aasen har BPA og driver sitt eget firma «Aasen Språk & Sprell» mellom fjord og fjell i Jostedal. Etter å ha bodd i Irland som student, vendte hun hjem dit hun vokste opp. I og med at hun har CP og bruker rullestol, så har broren, som er snekker, og familien hennes bygd ut bopelen hennes fra grunnen av, så hun skulle få leve selvstendig uten for høye terskler.

(mer…)

Les mer

355

Sommerles: Olivia Assistanse

Aktuelt

12. juli 2018

Sommerles:

I disse sommermånedene presenterer BPA-portalen leverandørene og hva de tilbyr.

 

Olivia Assistanse

Olivia Assistanse ble stiftet i 2016, og er dermed nykommeren blant BPA-leverandørene. Olivia Assistanse bygger imidlertid sitt konsept på sine gründeres lange og brede erfaring med BPA. De administrativt ansatte har selv erfaring som arbeidsledere, assistenter samt fra oppstart og ledelse av andre BPA-leverandører. Til felles har de et brennende engasjement for å levere BPA i henhold til intensjonen med ordningen. Olivia Assistanses kunder styrer alltid selv eller via sin nærstående eller verge hvem som skal være assistent, hva assistenten skal gjøre samt hvor, hvordan og når assistenten skal arbeide.

Olivia Assistanse forteller at de som BPA-leverandør skal oppleves som nære, tilgjengelige, serviceinnstilte og fleksible.

Hva tilbyr Olivia Assistanse sine kunder?

 • Vi tilbyr fast rådgiver til våre kunder. Fra første samtale og gjennom hele kundeforholdet.
 • Gjennom gode og lettforståelige papirløse systemer ønsker vi å gjøre det enkelt for våre kunder å få mest mulig ut av sin BPA-ordning. Arbeidsavtalene er elektroniske og signeres enkelt fra assistentenes mobiltelefon, timelistene fylles ut og godkjennes enkelt via mobil, nettbrett eller PC.
 • Stillingsannonse på Finn.no dekkes av Olivia Assistanse, og arbeidsleder får tilgang til alle søknader via et system hvor man kan rangere, kommentere søknader samt med to klikk kalle inn aktuelle kandidater til intervju. Arbeidsleder avgjør selv hvor mye støtte som er ønsket under rekrutteringsprosessen.
 • Vi tilbyr driftskonto med inntil 5%, forutsatt at kommunen tillater dette.
 • Skulle vedtakseier/arbeidsleder ha spørsmål er vi alltid tilgjengelige, enten du foretrekker å ringe, sende e-post eller SMS.

Hva tilbyr Olivia Assistanse assistenter?

 • Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelse.
 • Pensjon i KLP uten trekk i lønn. Medlemskapet i KLP gir gunstige betingelser på forsikring, lån og sparing.
 • Lønnet assistentkurs med innføring i historien og intensjonen med BPA, assistentens rolle, systemer og aktuelt lovverk.
 • Gode systemer som gir enkel tilgang til arbeidsplan samt lar assistentene levere sin timeliste fra mobil, nettbrett eller pc.

Hvem kan velge Olivia Assistanse som BPA-leverandør?

Olivia Assistanse tilbyr våre tjenester i hele landet. Vårt hovedkontor ligger i Grensen i Oslo sentrum. Vi kan velges i alle kommuner som åpner for fritt brukervalg, samt har konsesjon i følgende kommuner:

 • Oslo, Skedsmo, Ullensaker, Ålesund, Etne, Gjerdrum, Gulen, Hamar, Kristiansund, Kvam Herad, Lindesnes, Mandal, Marnadal, Moss, Skaun, Ski, Sunndal, Vestnes, Våler, Eidsvoll, Hurdal, og Nannestad.

Ønsker du en uforpliktende samtale?

Send en melding via Olivia Assistanses Facebookside, eller ring 24 07 77 44.

Til leverandørene: Alle er velkomne til å ta kontakt med BPA-portalen på 930 18 995 for å få en egen artikkel her i sommer!

Les mer