Om og men i «Hjelpekunsten»

Dette er en refleksjonstekst om hva assistanse er og hvilken innstilling man bør ha til denne oppgaven, med utgangspunkt i teksten nedenfor: Om hjelpekunsten – av Søren Kierkegaard «Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne ham der hvor …
Les mer

Den sosiale modellens far er død. Hva kan du gjøre med verktøyet han har gitt oss?

Mike Oliver er kjent for å ha gitt verden en ny forståelse av funksjonshemming. I dag melder Uloba om Olivers bortgang. Hva skal du gjøre med verktøyet han har gitt oss? Mike Oliver ville nemlig ikke at vi skulle stå og riste på hodet og spørre oss om det var noe vi kunne ha gjort. …
Les mer

BPA og Regjeringsplattformen

I den politiske plattformen for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, leser vi på side 11 om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det lover godt, men hva står det egentlig? Utdrag: «BPA handler om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker. Beslutningen …
Les mer

FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. desember

Den 3. desember er det FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Visste du at rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming? (WHO)? Verdensdagen er viktig å markere og engasjere seg i Norge ratifiserte konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013 Den norske stat oversendte sin …
Les mer