Ny kartlegging av BPA-leverandørene

BPA-portalen ønsker å kartlegge leverandørenes profil til sine kunder og ansatte i 2017/18, og tilby en enkel oversikt til alle ansatte og kunder som ønsker å ta informerte valg av arbeidsgiver. Vi vet at kommunenes tjenestekonsesjoner påvirker hva dere kan levere i den enkelte kommune, og søker deretter svar på 6 konkrete spørsmål som vi …
Les mer

BPA som menneskerettighet?

«Why do you build me up, buttercup, baby – just to let me down?» Denne artikkelen handler om hvordan BPA treffer den norske velferdsmodellen og hvilke rammer den i dag forvaltes ut ifra med sine begrensninger og muligheter, og videre om den bør finne sin endelige form i en menneskerettighetslov for å oppnå sitt fulle …
Les mer

Avlastning og nattjenester med BPA

BPA-portalen fikk en henvendelse fra en forelder som ønsker å vite mer om retten til å få flere timer inn i barnets BPA-ordning. Forelderen spør om muligheten og retten til avlastning og nattjenester i BPA-ordningen til barnet og hvorvidt en kan søke om redusert arbeidstid og/eller omsorgslønn. Les vårt svar her.

Nav-kontakten er blitt fulltidsjobb

«NAV vil at en offentlig ansatt spesialist, helt overflødig, skal bruke sin arbeidstid på å observere meg i min arbeidstid». Jan Grue, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, har skrevet dette høyst aktuelle brevet til direktøren i NAV, Sigrun Vågeng.