Selskapet

Portalene AS, eier og drifter et antall nettsider med informasjon og tjenester rettet mot ulike interessenter i Norge.

Portalene AS, eier og drifter nettstedet, BPA-portalen.no. BPA-portalen er nettstedet for deg som har en funksjonshemming og som trenger brukerstyrt personlig assistanse i eller utenfor hjemmet. På nettsiden finner du faglig stoff om BPA og Norges eneste oversikt over leverandører av BPA-tjenester i alle landets kommuner.

Selskapets nettside.