MENU

Praktisk om BPA
Kategori

163

BPA – bokstavelig talt

Aktuelt, Praktisk om BPA

29. august 2018

Hvilken mening legger du i begrepet BPA?
Kunne vi ikke like gjerne kalt det for PPP?

(mer…)

Les mer

845

Ta BPA testen og se alle leverandører der du bor

Aktuelt, Praktisk om BPA

5. november 2017

Sjekk om ditt behov for praktisk og personlig bistand gir deg RETT TIL BPA etter Pasient- og brukerrettighetsloven. Velg den kommunen du bor i og se en liste over leverandører som er godkjent i din hjemstedskommune. Disse kan du kontakte for videre hjelp.

(mer…)

Les mer

868

Avlastning og nattjenester med BPA

Aktuelt, Praktisk om BPA

7. juni 2017

BPA-portalen fikk en henvendelse fra en forelder som ønsker å vite mer om retten til å få flere timer inn i barnets BPA-ordning. Forelderen spør om muligheten og retten til avlastning og nattjenester i BPA-ordningen til barnet og hvorvidt en kan søke om redusert arbeidstid og/eller omsorgslønn. Les vårt svar her.

(mer…)

Les mer

Ung mann i rullestol ser utover sjøen

2091

Nytt rundskriv om BPA

Praktisk om BPA

21. desember 2015

Helse- og omsorgsdepartementet har endelig kommet med det varslede rundskrivet om BPA. Rundskrivet, som ble offentliggjort 18. desember, beskriver tjenesten BPA og er kommunenes arbeidsdokument i forbindelse med tildeling og tilrettelegging av BPA.

(mer…)

Les mer

1480

ArbeidsLEDER

BPA-bloggen, Praktisk om BPA

17. november 2015

Når du får BPA får du arbeidslederansvar med på kjøpet. For noen faller det seg sikkert veldig naturlig, mens for andre, som meg, er det et nødvendig onde.

Ikke misforstå, jeg er flink til å finne mennesker, få dem til å trives, og (ikke for å skryte) er generelt godt likt. Jeg er også flink til å lære meg regler, og ta ansvar for det administrative.

(mer…)

Les mer

1334

Søk om kompetansetilskudd i BPA!

Praktisk om BPA

22. april 2015

Opplæring og kurs innen Brukerstyrt personlig assistanse er et  satsningsområde i Kompetanseløftet 2015. Tilskuddet har tidligere vært forvaltet av Helsedirektoratet. Nytt av året er at Fylkesmannen har overtatt ansvaret for tildeling av midler til BPA-opplæringen.

(mer…)

Les mer