MENU

Forskning
Kategori

700

Hvorfor går det ikke mer prestisje i å ha de mest vellykka BPA-historiene?

Aktuelt, BPA-drift, Forskning, Praktisk om BPA

27. november 2018

 

Trenger vi å dele mer av de gode historiene om BPA? Vi tror det. Vi tror at kommunene og enkeltpersonene som mestrer BPA godt, bør stå fram og dele av seg slik at vi alle kan lære av hverandre. Inspirere hverandre til å våge BPA. I BPA-portalen møter vi nå en blogger, Merete Aasen, som selv er arbeidsleder. Merete skriver at hun har mulighet til å jobbe som oversetter, blant annet fordi hun har personlige assistenter i hverdagen.

(mer…)

Les mer

1000

Nytt om BPA fra KS

Aktuelt, Forskning

9. juli 2017

En ny rapport fra KS kan leses i sin helhet her. Nedenfor kan du lese sammendraget i rapporten.

(mer…)

Les mer

Ung mann i rullestol ser utover sjøen

2382

Ulike personer med mange felles utfordringer

Forskning

27. november 2015

Personer med nedsatt funksjonsevne er individer med ulike behov og forutsetninger. Dette er personer med sansetap, bevegelseshemning, nedsatt kognitiv funksjon, og andre typer funksjonsnedsettelser. På tross av heterogeniteten møter personer med nedsatt funksjonsevne felles utfordringer på mange levekårsområder.

(mer…)

Les mer

1515

Kroppen min

Forskning

27. januar 2015

Andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv

Rapporten er skrevet av forfatterne:

Denne studien tar utgangspunkt i erfaringer med å motta og å yte assistanse (BPA). Spørsmålet som belyses, er hvilken betydning kroppen som sete for intimitet og seksualitet har i relasjonen mellom den som mottar og den som yter assistanse.

Et delmål har vært å bidra til kunnskap om god praksis i relasjonen mellom arbeidsleder (mottaker) og personlig assistent (yter) av assistanse.

Les et sammendrag av publikasjonen på HiOs egne nettside, eller last ned hele rapporten i pdf-format (gratis).

Les mer