MENU

Forskning
Kategori

575

Nytt om BPA fra KS

Aktuelt, Forskning

9. juli 2017

En ny rapport fra KS kan leses i sin helhet her. Nedenfor kan du lese sammendraget i rapporten.

(mer…)

Les mer

Ung mann i rullestol ser utover sjøen

1657

Ulike personer med mange felles utfordringer

Forskning

27. november 2015

Personer med nedsatt funksjonsevne er individer med ulike behov og forutsetninger. Dette er personer med sansetap, bevegelseshemning, nedsatt kognitiv funksjon, og andre typer funksjonsnedsettelser. På tross av heterogeniteten møter personer med nedsatt funksjonsevne felles utfordringer på mange levekårsområder.

(mer…)

Les mer

938

Kroppen min

Forskning

27. januar 2015

Andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv

Rapporten er skrevet av forfatterne:

Denne studien tar utgangspunkt i erfaringer med å motta og å yte assistanse (BPA). Spørsmålet som belyses, er hvilken betydning kroppen som sete for intimitet og seksualitet har i relasjonen mellom den som mottar og den som yter assistanse.

Et delmål har vært å bidra til kunnskap om god praksis i relasjonen mellom arbeidsleder (mottaker) og personlig assistent (yter) av assistanse.

Les et sammendrag av publikasjonen på HiOs egne nettside, eller last ned hele rapporten i pdf-format (gratis).

Les mer