Kroppen min

Andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv

Rapporten er skrevet av forfatterne:

Denne studien tar utgangspunkt i erfaringer med å motta og å yte assistanse (BPA). Spørsmålet som belyses, er hvilken betydning kroppen som sete for intimitet og seksualitet har i relasjonen mellom den som mottar og den som yter assistanse.

Et delmål har vært å bidra til kunnskap om god praksis i relasjonen mellom arbeidsleder (mottaker) og personlig assistent (yter) av assistanse.

Les et sammendrag av publikasjonen på HiOs egne nettside, eller last ned hele rapporten i pdf-format (gratis).

Kommentarer

Legg igjen en kommentar