Om BPA-Portalen

BPA-Portalen er laget for deg som er interessert i ordningen med borger-/brukerstyrt personlig assistanse.

BPA er et «verktøy» for folk med en omfattende funksjonsulikhet, som ønsker å skreddersy sin egen assistanseløsning og selv ta ansvar for arbeidsledelsen; altså selv rekruttere og velge hvem som skal være assistent(er), avgjøre hvilke oppgaver assistenten skal gjøre, når og hvor. Eventuelt ved hjelp av en stedfortredende arbeidsleder.

BPA er interessant for den som:

  • har behov for praktisk assistanse i dagliglivet
  • ønsker jobb som noens personlig assistent
  • er saksbehandler eller beslutningstaker i kommunene
  • har etablert en BPA-virksomhet
  • er politisk engasjert i velferdstjenester, empowerment, menneskerettigheter, valgfrihet
  • er opptatt av innovasjon og utvikling
  • driver forskning på velferdstjenester, «empowerment», menneskerettigheter, valgfrihet

På BPA-portalen finner du den første og eneste fullstendige oversikt over tjenesteleverandører i kommunal og privat regi i Norge.

BPA-Portalens målsetting er å presentere oppdatert  informasjon, aktuelle fakta, og nyheter om bruker-/borgerstyrt personlig assistanse.