MENU

BPA-drift
Kategori

1267

Opplæringshåndbok om BPA

Aktuelt, BPA-drift, Info om BPA, Praktisk om BPA

15. desember 2019

Helsedirektoratet har gitt ut en opplæringshåndbok som gir informasjon om hva det innebærer å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Formålet med opplæringshåndboka er primært å beskrive de praktiske sidene ved det å være arbeidsleder, herunder oppgaver og ansvar som forventes ivaretatt av arbeidsleder.

(mer…)

Les mer

1102

Hvorfor går det ikke mer prestisje i å ha de mest vellykka BPA-historiene?

Aktuelt, BPA-drift, Forskning, Praktisk om BPA

27. november 2018

 

Trenger vi å dele mer av de gode historiene om BPA? Vi tror det. Vi tror at kommunene og enkeltpersonene som mestrer BPA godt, bør stå fram og dele av seg slik at vi alle kan lære av hverandre. Inspirere hverandre til å våge BPA. I BPA-portalen møter vi nå en blogger, Merete Aasen, som selv er arbeidsleder. Merete skriver at hun har mulighet til å jobbe som oversetter, blant annet fordi hun har personlige assistenter i hverdagen.

(mer…)

Les mer

1701

Nye veier for BPA i Finland

Aktuelt, BPA-drift, Info om BPA, Samfunn

22. mai 2017

Vi har snakket med Veikko Lehtonen, JHLs offisielle kontakt i Finland. JHL er en forening for 220 000 arbeidstakere innenfor 2500 yrkesgrupper, deriblant personlige assistenter (BPA).

(mer…)

Les mer

Illustrasjon: politikerne Høie og Lysbakken lotteri

2265

Helseministeren viser til kommunenes selvstyre

BPA-drift, Lovgivning, Politikk

13. juni 2015

BPA-Portalen har tidligere skrevet om kommuner som gir folk med assistanse begrenset mulighet for reiseaktivitet. Siste sak handlet om psykologistudent Karina Harkestad bosatt i Bergen som har fått  tilbud om å være utvekslingsstudent i USA, men kommunen sier nei.

SVs Audun Lysbakken stilte  et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren om saken den 4. juni, og Høie har nå svart.

Vi kan røpe at det er liten grunn til å juble for den som er avhengig av personlige assistenter i det daglige. Forskjellsbehandlingen vil enn så lenge bestå, og det er opp til kommunen å avgjøre DIN grad av bevegelsesfrihet.

Litt som et lotteri,  .. bor du i kommune X får du nei, i kommune Y får du ja.

Les spørsmål og svar i sin helhet på Stortingets egne nettsider.

Les mer

landegrense

2995

Kommuner gir folk med BPA reiseforbud

BPA-drift, Lovgivning, Politikk

26. mai 2015

En aktuell sak som verserer i media i disse dager handler om psykologistudent Karina Harkestad i  Bergen. Hun har fått en flott mulighet til å være utvekslingsstudent ved Berkeley University i California. Men det ser ut til at hun ikke får benyttet seg av den tildelte studieplassen.

(mer…)

Les mer

6013

Egenandel og driftskostnader i BPA

BPA-drift

7. april 2015

BPA er en offentlig tjeneste som blir tildelt av kommunen der du bor gjennom et vedtak på X antall timer hjelp i uka. Kommunen kan kreve egenandel for noen av oppgavene i vedtaket, enten det er organisert som BPA eller i form av andre tjenester.

Praksisen i kommunene er forskjellig med hensyn til pris. I artikkelen belyser vi temaet Egenandel ut fra «Forskrift om egenandeler i kommunale helse- og omsorgstjenester«.

(mer…)

Les mer

tegning spørsmålstegn

4298

Er det virkelig så gæli?

BPA-drift

16. september 2014

– BPA? Nei, det kjenner vi ikke til hos oss!

Episoden skjedde i en norsk mellomstor kommune nylig, en kommune med et to-sifret antall tjenestegodkjente BPA-leverandører, og en potensiell kunde som skulle orientere seg litt ut fra listen de hadde fått fra kommunen.

(mer…)

Les mer

landegrense

3789

Personlige assistenter kan være med

BPA-drift

1. juli 2014

Diskusjonene har vært mange, lange og vanskelige, men nå er det avklart; den som har BPA kan ha med seg assistenter på reise ut av bokommunen – og ut av landet.

Se utsnitt av brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (mai 2014):

utsnitt HOD

Les mer

bilde; voksen dame og barn reparer sykkel

3263

BPA i praksis

BPA-drift

9. juni 2014

Veien til BPA – kortversjon.

  • Den som har en funksjonsulikhet og har behov for praktisk bistand i dagliglivet beskriver sitt assistansebehov, til hva og hvor mye (oppgis gjerne i snitt timer pr uke), og begrunner deretter ønsket om BPA.
    Henvis til og sitèr gjerne aktuelle deler av lovteksten eller rundskrivene.
  • Søknaden om BPA sendes bokommunen.
    På kommunenes egne nettsider finnes (som regel) informasjon om hvilket kontor i kommunen søknaden skal stiles til. I søknaden kan blant annet ønsket organisasjonsmodell beskrives, men det er kommunen som til syvende og sist avgjør hvordan BPA skal organiseres. Det er ikke klageadgadgang på denne delen av vedtaket.
  • Når vedtaket om BPA foreligger må vedkommende ta stilling til valg av leverandør (se komplett oversikt) hvis man bor i en kommune som har fritt brukervalg.

(mer…)

Les mer

Skjermdump SN 8435

3318

Standard Norge NS 8435

BPA-drift, Lovgivning

8. mars 2014

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Standard Norge utarbeidet i 2011 en standardkontrakt for BPA.

NS 8435:2011 er forhandlet fram av representanter for ulike berørte parter.

Denne standarden regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og leverandøren i de tilfeller kommunen, i samråd med den som har vedtak om BPA, har valgt at leverandøren skal være kontraktspart.

Kontrakten innskrenker ikke kommunens ansvar for at den som har et assistansebehov skal få en forsvarlig tjeneste.
(mer…)

Les mer