Personlige assistenter kan være med

landegrense

Diskusjonene har vært mange, lange og vanskelige, men nå er det avklart; den som har BPA kan ha med seg assistenter på reise ut av bokommunen – og ut av landet.

Se utsnitt av brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (mai 2014):

utsnitt HOD

3 tanke på “Personlige assistenter kan være med

 1. Hei.. Jeg har nettopp vert på en 10 dagers ferie i Norge med min sønn, datter som er HC og en assistent.
  Jeg søkte kommunen om å få assistanse på ferien og fikk dekket 7 dager med assistent 7,5 t om dagen.
  Assistenten ble lønnet av kommunen vi bor i som er Os i Hordaland. Det jeg finner merkelig er at det finnes ingen støtte til kost og losji til den assistenten som er med, noe som medfører store utgifter for meg som er alenemor og som betaler » gildet» hvordan er det når man har bpa? Får man støtte til dette da .. Håper på svar ! Mvh Linda

 2. Hei Linda! Stiller vel egentlig det samme spørsmålet… Har ikke svaret, men min oppfatning er at dette avhenger fra kommune til kommune, fra BPA-leverandør til BPA-leverandør. Eller 🙂 ?

 3. Hei Linda og Hege!

  Takk for spørsmål. Det dere spør om er velkjent og omdiskutert, og det finnes dessverre ingen fasitsvar. Det gjør det ikke enklere at det er ulik praksis i kommunene.

  Når det gjelder BPA så er det etterhvert blitt forskjellige ordninger i kommunene og hos private leverandører når det gjelder dekning av utgifter tilknyttet personlig assistanse.

  Eksempelvis:
  – Noen kommuner yter et månedlig flatt beløp direkte til arbeidsleders private bankkonto til dekning av utgifter (kr 400,-/mnd er ganske vanlig), beløpet er ikke differensiert i forhold til vedtakets størrelse. Andre kommuner har en modell med ulike satser sett i forhold til vedtakstimer.

  – Enkelte leverandører har en «konto» til hver arbeidsleder hvor en prosentandel av BPA-timesprisen (i forhold til vedtakstimer) avsettes, og dokumenterte driftsutgifter refunderes, – regulert i et regelverk.

  – Enkelte andre leverandører har en ordning hvor alle de utgiftene arbeidsleder har til administrasjon og drift dekkes i sin helhet, mens velferdsutgifter (reise, diett, mv.) dekkes etter en søknad.

  Det er nok fremdeles slik at det vanligste er at BPA-arbeidsledere ikke disponerer eller har tilgang til utgiftsdekning, eventuelt et definert kronebeløp, i det hele tatt. Det er kommunen/leverandørens ansvar å dekke alle utgifter til administrasjon, til rekruttering, mv. Når det gjelder ekstrakostnader knyttet til fritid og ferie så henvises det oftest til at man kan søke sosialtjenesten i kommunen, benytte et kommunalt ledsagerkort, søke ulike legater eller andre støtteordninger.

  Dette med dekning av utgifter til feriereiser spesielt har vært omdiskutert og til dels kontroversielt i årevis. Spørsmålet ble i sin tid behandlet på departementsnivå, og konklusjonen var at det kun er arbeidstakere i Norge som etter loven har rett på ferie, mens ingen har rett på å få dekket utgifter til feriereiser. Ergo er ikke kommune eller stat pliktig å yte økonomisk bistand knyttet til ferier/reiser.

  Noen mener at dekning av ekstrautgifter knyttet til personlig assistanse handler om likestilling og likeverd, og at de ekstrakostnadene en BPA-arbeidsleder har med å ha med seg en eller flere assistenter må være innbakt i timeprisen, altså dekkes av det offentlige.

  Beklager at ikke vi ikke kan gi dere et mer konkret svar på spørsmålet. Det beste og mest riktige svaret får dere nok ved å prate med andre BPA-arbeidsledere eller leverandører i den aktuelle kommunen.

  mvh
  BPA-fagansvarlig

Legg igjen en kommentar