Standard Norge NS 8435

Skjermdump SN 8435

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Standard Norge utarbeidet i 2011 en standardkontrakt for BPA.

NS 8435:2011 er forhandlet fram av representanter for ulike berørte parter.

Denne standarden regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og leverandøren i de tilfeller kommunen, i samråd med den som har vedtak om BPA, har valgt at leverandøren skal være kontraktspart.

Kontrakten innskrenker ikke kommunens ansvar for at den som har et assistansebehov skal få en forsvarlig tjeneste.

Formålet med kontrakten er å legge grunnlaget for forutsigbarhet, fleksibilitet og frihet for den som får BPA. Kontrakten skal fordele ansvar mellom partene og skape administrative forutsetninger for et godt samarbeid.

Målsettingen med BPA er at den som har et assistansebehov skal kunne få et så selvstendig liv som mulig. Borgerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring.

Standardkontrakt

Standardkontrakten består av tre dokumenter:

 1. NS 8435, alminnelige kontraktsbestemmelser for BPA
 2. Blankett 8435 A, kontrakt om levering av BPA – mellom oppdragsgiver (kommune/bydel) og leverandør
 3. Blankett 8435 B, individuell kontrakt om BPA – mellom arbeidsleder, kommune/bydel og leverandør

Standarden regulerer

NS 8435 regulerer blant annet:

 • Avtalens omfang, virkeområde og formål
 • Definisjoner og begreper
 • Hvilke kontraktsdokumenter som inngår i avtalen
 • Kontraktsperiode
 • Assistanseordningens varighet og omfang
 • Overdragelse av kontraktsforpliktelser og bruk av underleverandører
 • Taushetsplikt mv
 • Varsler og krav
 • Leverandørens ytelser, herunder arbeidsgiveransvar
 • Leverandørens rapporterings- og opplysningsplikt
 • Assistentenes lønns- og arbeidsvilkår
 • Oppdragsgivers medvirkning og opplysningsplikt
 • Pris og betalingsbetingelser
 • Mislighold
 • Avvikling av avtalen

Kommentarer

Legg igjen en kommentar