Kommuner gir folk med BPA reiseforbud

landegrense

En aktuell sak som verserer i media i disse dager handler om psykologistudent Karina Harkestad i  Bergen. Hun har fått en flott mulighet til å være utvekslingsstudent ved Berkeley University i California. Men det ser ut til at hun ikke får benyttet seg av den tildelte studieplassen.

Harkestad er nemlig i behov av personlig assistanse, uansett hvor hun befinner seg, og kommunen sier nei til hennes opphold i USA – i hvert fall med BPA.

Karine Hariestads hjemkommune sier:

Man har rett på tjenester fra den kommunen en til enhver tid oppholder seg i. Ordningen med BPA fra Bergen Kommune opphører ved fravær fra kommunen ut over 5 uker.

Ingen ny sak

Problemstillinger knyttet til reiser medbragt egne personlige assistenter (BPA), enten det gjelder over kommune- eller landegrenser, av kort eller lengre varighet, er ikke av ny dato. Diskusjonen gikk høyt da Stavanger kommune lyste ut BPA-tjenestekonsesjon for ett par år siden med tilsvarende begrensninger.

Sommeren 2013 fikk en kvinne i Bærum beskjed fra kommunen om at hun ved eventuelle reiser blant annet måtte søke om godkjenning minst fire uker i forkant.  – «Friheten som BPA skulle gi, blir begrenset, sier hun.» Les saken på BPA tilrettelegger Ulobas nettside.

I januar 2014 fremkom det blant annet av Trondheim kommunes utlysning om tjenestekonsesjon for BPA tydelige begrensninger knyttet til reiser for den som trenger assistanse. Dette førte til at  Karin Andersen (SV) stilte et skriftlig spørsmål til Helseministeren:

Vil statsråden sikre at lovverket gir mennesker som trenger brukerstyrt personlig assistent mulighet til selv å bestemme hvor tjenestene utøves slik at det blir mulig å reise ut av landet?

Svaret Bent Høie ga Andersen kan du lese på Stortingets nettside.

Trondheim kommune har i ettertid sagt at de vil justere ordningen, les mer om dette på NRK ytring, 30.01.14.

Noen måneder senere i 2014 fikk en innbygger i Bergen et brev fra Helseminister Høie med dette svaret, hvor han viste til lovproposisjon 86 L (2013-2014):

Av proposisjonen (side 18, første spalte) fremgår at BPA – innenfor den tildelte timeramme og innenfor arbeidsrettslige bestemmelser – kan benyttes ved reiser utenfor kommunen. Dette prinsippet vil gjelde uavhengig av om reisen foretas til utlandet eller til en annen norsk kommune.

Mange har meninger

Harkestad sin aktuelle sak om studieopphold i USA har fått mye oppmerksomhet og er slått stort opp i både aviser, ulike nettsteder og på sosiale medier de siste dagene.

Her kan du lese noen av oppslagene:

Skal personer som har BPA fritt kunne reise hvor og hvor lenge de ønsker,  og fremdeles få dekket nødvendig assistanse av hjemkommunen?

Eller har kommunene helt rett når de hevder at det er vanskelig å sikre forsvarlig oppfølging og ha det faglige ansvaret for helse- og omsorgstjenestene utenfor landets grenser?

Har DU noen tanker rundt den omtalte problemstillingen? Del gjerne dine meninger, tanker, forslag eller spørsmål her på portalen.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar