MENU

Svar til: Bruk av BPA-timer

Hjem Forum Diskusjonsforum for BPA-Portalen Bruk av BPA-timer Svar til: Bruk av BPA-timer

#2411

Hege Weimand Larsen
Nøkkelmester

Hei,
Jeg kan godt forstå at du blir frustrert over å ikke har fått like mange timer som dere mener er nødvendig. I dette svaret vil jeg fokusere på det jeg leser som mest pressende, nemlig å bli hørt i deres søknad om hjelp på natt for denne personen.

Først og fremst: noe av målet med BPA er å samle flere tjenester inn under ett og få en fleksibel ordning man styrer selv. Videre at tjenestemottaker får få ansatte å forholde seg til som man selv velger ut og gir opplæring for å sikre en god kvalitet i sine tjenester. BPA fungerer følgelig også best når den er fleksibel i bruk, mens andre trives godt med å ha noen tjenester utenfor sin BPA (eks. hjemmesykepleie på natt). Er dette selvvalgt, vil det jo ikke være noe problem jf. prinsippet om brukerstyring/borgerstyring.

Dessverre er det slik at den nye loven som skal sikre flere retten til å velge BPA som organiseringsmodell, imidlertid er noe begrenset når det gjelder nettopp nattjenester. Se her: http://bpa-skolen.no/bpa-skolens-veileder/#ingen-rett-men-fortsatt-lov-a-soke

Inntil dere eventuelt har fått medhold i klage på antall timer og organiseringsform hos Fylkesmannen, har kommunen rett i at man skal benytte assistansen ut ifra det vedtaket man har. Man må følge nåværende vedtak, for å si det slik.

Det kan kanskje nå være klokt å se etter løsninger. Dere kan gå i gang med å vurdere hva som faktisk fungerer med nattjenesten og hva som eventuelt ikke er kvalitetsmessig godt nok med hjemmesykepleie ved nattestid. På den måten kan dere finne ut om dere skal klage og hva dere eventuelt kan påpeke i brevet.

Fylkesmannen kan kun sette til side kommunens vedtak dersom det er åpenbart urimelig. Dette fordrer at dere er nøye i klagen med å få frem hvorfor antall timer ikke holder mål og hvorfor dere mener det er galt å ha nattjenesten fremfor BPA deler av døgnet. Ønsker deg lykke til!