BPA i praksis

bilde; voksen dame og barn reparer sykkel

Veien til BPA – kortversjon.

 • Den som har en funksjonsulikhet og har behov for praktisk bistand i dagliglivet beskriver sitt assistansebehov, til hva og hvor mye (oppgis gjerne i snitt timer pr uke), og begrunner deretter ønsket om BPA.
  Henvis til og sitèr gjerne aktuelle deler av lovteksten eller rundskrivene.
 • Søknaden om BPA sendes bokommunen.
  På kommunenes egne nettsider finnes (som regel) informasjon om hvilket kontor i kommunen søknaden skal stiles til. I søknaden kan blant annet ønsket organisasjonsmodell beskrives, men det er kommunen som til syvende og sist avgjør hvordan BPA skal organiseres. Det er ikke klageadgadgang på denne delen av vedtaket.
 • Når vedtaket om BPA foreligger må vedkommende ta stilling til valg av leverandør (se komplett oversikt) hvis man bor i en kommune som har fritt brukervalg.

Hva slags type praktisk assistanse som kan dekkes av BPA-ordningen

BPA kan brukes til alle dagliglivets gjøremål. Alt i fra husvask og matlaging til personlig hygiene, gjøre innkjøp, vaske klær, klippe plen, måke snø, delta i kulturliv, komme seg på jobb eller studier, drive hobbyaktiviteter, reise på tur, eller fylle sosiale roller som det å være en god forelder eller en hjelpsom nabo. BPA kan være en god løsning for både barn, ungdom og voksne med psykiske diagnoser, yngre og eldre med fysiske funksjonsnedsettelser eller utviklingshemning, med kognitive utfordringer, ulike sansetap, eller familier med sammensatte bistandsbehov, mm. Så lenge det finnes en som vil fylle rollen som arbeidsleder for assistentene er BPA ofte en flott løsning. For enkelte er den beste løsningen  å benytte hjemmesykepleie i tillegg til BPA. Mange kombinasjonsløsninger er mulige.

Hvor mange assistansetimer pr uke er «vanlig»

Noen har BPA 24 timer i døgnet, andre noen få timer i uken. Enkelte har mer enn 200 timer pr uke og det er da to eller flere assistenter på jobb samtidig. Statistikken sier at en assistanseberettiget i Norge hadde 32 timer i uken i gjennomsnitt i 2011 (i Sverige er snittet 110 timer/uke!). Halvparten av de med vedtak om BPA hadde færre enn 22 timer i snitt per uke.

4 tanke på “BPA i praksis

 1. hadde 22 timer i uka starten av 2003, mistet 12 timer da jeg fikk bil 2004, synes det var rart kommunen tror en bil kan gi praktisk bistand

 2. Jeg er mor til bruker av BPA.
  Hun er utviklingshemmet og har fått innvilget 28t med BPA Og 4t. støttekontakt. Samt at jeg har 30t. med omsorgslønn I mnd.
  I vedtaket har kommunen regnet ut dette til en tidskonto pr. år . Slik at jeg kan forvalte alle timene, til det beste for alle parter.

 3. Hvor vanlig er det at foreldre som har arbeidslederrollen for BPA rundt sine barn får innvilget omsorgslønn fra kommunen? Jeg har akkurat fått vedtak om innvilget BPA for sønnen min. 🙂

Legg igjen en kommentar