MENU

Kommentarer (0) Aktuelt, Praktisk om BPA

Ta BPA testen og se alle leverandører der du bor

Sjekk om ditt behov for praktisk og personlig bistand gir deg RETT TIL BPA etter Pasient- og brukerrettighetsloven. Velg den kommunen du bor i og se en liste over leverandører som er godkjent i din hjemstedskommune. Disse kan du kontakte for videre hjelp.

Rundt 3800 personer i Norge har BPA. Personer med behov for assistanse på grunn av en medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse, eller lettere, varig sykdom, kan få BPA til praktisk hjelp og bistand i og utenfor hjemmet.

Personlig assistanse er hjelp til og opplæring i alle dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet, herunder hjelp til en meningsfull fritid i samvær med andre.

BPA blir tildelt av kommunen i vedtak etter vurdering av det konkrete, individuelle behovet for praktisk og personlig bistand i hverdagen/fritiden, herunder reiser/ferie. BPA passer for mennesker i mange ulike situasjoner. Både barn, voksne og eldre kan søke om å få BPA.

Denne BPA-testen tar utgangspunkt i at du kjenner dine behov. Den vil gi en konklusjon og vise deg en liste over leverandører av BPA i din kommune, med kontaktinformasjon.

Testen finner du her

Legg igjen en kommentar