Ta BPA testen og se alle leverandører der du bor

Sjekk om ditt behov for praktisk og personlig bistand gir deg RETT TIL BPA etter Pasient- og brukerrettighetsloven. Velg den kommunen du bor i og se en liste over leverandører som er godkjent i din hjemstedskommune. Disse kan du kontakte for videre hjelp.

Rundt 3800 personer i Norge har BPA. Personer med behov for assistanse på grunn av en medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse, eller lettere, varig sykdom, kan få BPA til praktisk hjelp og bistand i og utenfor hjemmet.

Personlig assistanse er hjelp til og opplæring i alle dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet, herunder hjelp til en meningsfull fritid i samvær med andre.

BPA blir tildelt av kommunen i vedtak etter vurdering av det konkrete, individuelle behovet for praktisk og personlig bistand i hverdagen/fritiden, herunder reiser/ferie. BPA passer for mennesker i mange ulike situasjoner. Både barn, voksne og eldre kan søke om å få BPA.

Denne BPA-testen tar utgangspunkt i at du kjenner dine behov. Den vil gi en konklusjon og vise deg en liste over leverandører av BPA i din kommune, med kontaktinformasjon.

Testen finner du her

Kommentarer

Legg igjen en kommentar