BPA – bokstavelig talt

Hvilken mening legger du i begrepet BPA?
Kunne vi ikke like gjerne kalt det for PPP?

Personstyrt Personlig Person?

– Ville det gitt mening, for deg? Hva bærer BPA på av informasjon om ordninga?

I denne artikkelen har vi tatt en uhøytidelig gjennomgang av BPA-begrepene og stilt noen spørsmål til hva BPA egentlig handler om. En slags refleksjonsøvelse for den som vil.

Bokstavelig talt om B i BPA:

Er det mest riktig for deg å si….

  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Borgerstyrt personlig assistanse?
  • Bare personlig assistanse?

Hva er forskjellen på å ta på seg en brukerrolle og en borgerrolle før man skal inn i en lederrolle?

Kan man bære på flere roller på en gang og anerkjenne både behov og ressurser hos den samme personen?

Kunne vi ha vunnet noe på å kalle BPA for PA? Altså bare personlig assistanse? Hva ville vi ha mistet om vi fjernet brukeren/borgeren foran P og A?

Hva med APA? Arbeidslederstyrt Personlig Assistanse? Ville det gi mening?

 

Bokstavelig talt om P i BPA:

Hvorfor trenger vi ordet PERSONLIG i BPA?

Personlig assistanse – personlig assistent

Hvorfor er nettopp dette med at assistansen er personlig, så viktig?

Personlig peker både på at assistansen er personlig, slik hovedpersonen ønsker at den skal være, men også at assistenten passer godt sammen med hovedpersonen. Et annet spørsmål som dukker opp, er:

Om personlige assistenter bare er personlige, eller også profesjonelle? Har de innlevelse og nok profesjonalitet i sitt yrke? Har de en identitet som rakrygga stolte, sterke og synlige assistenter? Har de fått nok mulighet til å påvirke definisjonen av sitt yrke?

Er det best om assistentene kun blir et speilbilde av arbeidslederens opplæring og definisjon av sin personlige assistanseordning? For å sikre brukerstyring? Er det en viss profesjonalitet i det å ta imot opplæring fra arbeidsleder, og? Det å ta til seg personrettet opplæring, evt. kurs og oppøve ferdigheter i jobben? Bør dette verdisettes i lønnsnivået på en bedre måte enn i dag? Kan B for brukerstyrt tåle at P både favner personlig og profesjonalitet i assistansen som ytes av assistentene?

Er det positivt at lovverket og arbeidsgiver setter rammer for hva personlig assistanse er og hva assistentyrket innebærer av rettigheter og plikter? Hvor langt kan vi trekke brukerstyring og profesjonaliteten i BPA med krav til både arbeidsleder og assistent, før det ikke lenger er BPA slik vi kjenner det i dag? Vil vi videre?

Bokstavelig talt om A i BPA:

Assistanse. Assistent. Uten assistanse i BPA-begrepet, gir ikke BPA noe mening. Da handler det bare om at en person leder en annen person? Brukerstyrt personlig…. Hva da? Brukerstyrt person?…Til hva?

Assistansen er grunnen til at 2 mennesker er forent i et samarbeid. En leder og en ledes. Noen gang veksles dette, men ikke på bekostning av selvbestemmelsen. For noen er det viktig at assistenten skal ha en oppgave med å veilede i BPA, i andre ordninger er det ikke aktuelt. Assistentrollen og assistansen som utføres er derfor ganske ulik den neste, mens kjernen er å bidra til at hovedpersonen/bruker/leder mestrer selv.

Hva assistansen innebærer av oppgaver svinger naturlig fra person til person, dog innafor lovverket. Flere rapporter viser at «fritid» (som gjenspeiler medborgerskapet og deltakelsen i samfunnet) ikke er godt nok ivaretatt av assistansebegrepet i dag. Dette kan endres på. Men hvem skal definere BPA, egentlig? Alle?

Hva ville vi mistet om vi gjorde BPA så nøytralt som mulig?

  • Personstyrt personlig person?
  • Personstyrt personlig assistanse?
  • Eller bare personlig assistent? (som jo mange sier i dag)

Vil det være positivt å gå helt vekk fra brukerbegrepet? Eller motsatt: å løfte verdien i brukerrollen? Mennesker med rollen som bruker, har både behov, verdi og kraft i seg. «Brukerne» har jo tross alt «skapt» BPA-ordninga (B for Bente m. fler).

Måten vi møter hverandre på er tross alt det viktigste, og vil kunne reforhandles av personene som faktisk skal utføre assistansen og lede den sammen. Uansett hva vi har kalt assistansen for i startfasen.

Uansett hvordan vi former BPA, så er vel de fleste enige om at det ikke skal ende opp slik:

  • Assistentstyrt personlig bruker?
  • Brukbar personlig assistanse?
  • Ubrukelig saksbehandlet sak?
  • Listen kunne ha vært lengre, men vi gir oss der, for nå.

Takk for at du fulgte tråden helt ned. Kanskje du har noen kommentarer og? Del de gjerne med oss.

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar