Nytt rundskriv om BPA

Ung mann i rullestol ser utover sjøen

Helse- og omsorgsdepartementet har endelig kommet med det varslede rundskrivet om BPA. Rundskrivet, som ble offentliggjort 18. desember, beskriver tjenesten BPA og er kommunenes arbeidsdokument i forbindelse med tildeling og tilrettelegging av BPA.

Kan få konsekvenser

Rundskrivet gir retningslinjer for kommunenes håndtering av BPA. Departementet skriver dette i innledningen i rundskrivet:

I forbindelse med rettighetsfestingen er det reist flere spørsmål om hva som ligger i rettigheten og hvor langt denne går. Særlige spørsmål kan oppstå i forholdet mellom rettigheten og annen lovgivning, og i forholdet til kommunens øvrige ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven. De ulike problemstillingene som kan dukke opp må avgjøres konkret på bakgrunn av de regler og hensyn som gjør seg gjeldende. Gjennom rettighetsfestingen har lovgiver imidlertid gitt et tydelig signal om prioritering av de verdier som BPA bygger på.

Selv om departementet her gir et «tydelig signal om prioritering av de verdier som BPA bygger på»,  vil den enkelte kommunes håndtering av rundskrivet kunne påvirke søknadsprosess, tildeling av BPA og hverdagen til mennesker med behov for praktisk bistand.

Vi kommer tilbake med mer rundt rundskrivet etter hvert som reaksjonen i bransjen kommer.

Les hele rundskrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet her.

Én kommentar til «Nytt rundskriv om BPA»

  1. Det er mere og jobbe med frem over før vi får den riktige BPA assistansen som ønskes.
    De med store behov har fått en positiv plass for hjelp i rundskrivet.

Legg igjen en kommentar