Søk om kompetansetilskudd i BPA!

Opplæring og kurs innen Brukerstyrt personlig assistanse er et  satsningsområde i Kompetanseløftet 2015. Tilskuddet har tidligere vært forvaltet av Helsedirektoratet. Nytt av året er at Fylkesmannen har overtatt ansvaret for tildeling av midler til BPA-opplæringen.

Du finner informasjon om tilskudd og søknadsskjema hos www.fylkesmannen.no . Finn ditt fylke og søk opp «kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd».

Fylkesoversikt med frister for tilskuddssøknader:

Østfold 20. april

Akershus 30. april

Hedmark 17. april

Oppland 30. april

Buskerud 3. mai

Vestfold 01. juni

Telemark –

Aust-Agder 1. mai

Vest-Agder 1. mai

Rogaland 16. april

Hordaland 4. April

Sogn og Fjordane 1. juli

Møre og Romsdal 11. mai

Sør-Trøndelag 1. mai

15. april Nord-Trøndelag

Nordland 10. april

Finner du ikke søknadsskjema for BPA, ring vår BPA-rådgiver på telefon 930 19 005

Kommunens ansvar, felles initiativ?

Det er kommunen som har ansvar for BPA-ordningene enten de selv står som arbeidsgivere eller de har overlatt den delen av oppgaven til private leverandører. Dette innebærer at det er kun kommuner som kan å søke om midlene.

Er du arbeidsleder eller assistent kan du så klart initiere søknad for å delta på alt fra obligatoriske til interessante kurs.

Kommunale saksbehandlere og BPA-rådgivere kan sette opp kurs for alle kommunens BPA-aktører.

Noen har utviklet egne kursopplegg, mens andre leier inn eksterne kursholdere.

Hva slags kurs er det behov for?

Kursleverandørene tilbyr blant annet kurs innen førstehjelp, brannvern, HMS, sosialpsykologi og workshops i tillegg til de obligatoriske arbeidsleder- og assistentkursene.

I tillegg kan assistenter få medisinkurs der det er en del av BPA-ordningene, for å nevne noe.

Flere kommuner benytter kurstilskuddet til å dekke lokale kurs. Tilskuddet er pr. deltaker og er mer enn nok til å dekke flere kurs og utgifter til deltakernes lunsj, samt lønn for assistenter.

Tilskuddet har følgende satser:

10.000,- pr. assistent

10.000,- pr. saksbehandler

30.000,- pr. arbeidsleder

Hvordan sikre seg opplæring og tilskudd?

  • Er du saksbehandler finner du veiledning til søknaden på fylkesmannens sider. Her ligger også søknadsskjemaet.
  • Vurder også om dere har behov for tradisjonelle arbeidslederkurs og assistentkurs eller om det er aktuelt med noe nytt i år.
  • Har dere satt ut driften av BPA til et privat firma, kan det være aktuelt å ta kontakt med de for å høre om de har egne kurs de ønsker tilskudd til, eller om dere skal sette opp noe felles på tvers av ordningene.
  • arbeidsleder og ønsker kurs, anbefaler vi deg ta kontakt med din kommune og samarbeide om deres opplæringsbehov.
  • Har du nylig ansatt assistenter, kan de gå felles introkurs hos oss, i kommunen eller i et internkurs hos deg .
  • Har du kurs fra tidligere, men ønsker faglig påfyll og erfaringsutveksling, kan dere få dekket også denne typen kurs
  • Saksbehandlere i kommunen kan også få midler til opplæring og delta på våre kurs i drift og saksbehandling.

Fristen for å søke midler varierer fra kommune til kommune, som oversikten viser. I foregående år hvor det har vært mulig for samtlige å søke tilskuddet helt frem til oktober via Helsedirektoratet. Den nye organiseringen fordrer tidlig planlegging av kurs for 2015. Selve gjennomføringen av kurset kan så klart finne sted senere.

Dere finner kurs hos kursleverandørene:

www.BPA-skolen.no og www.RO.no i tillegg til andre aktører.

Les mer om rapportering av brukt tilskudd hos fylkesmannen.

Lykke til!

Kommentarer

Legg igjen en kommentar