FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. desember

Den 3. desember er det FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Visste du at rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming? (WHO)?

  • Verdensdagen er viktig å markere og engasjere seg i
  • Norge ratifiserte konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013
  • Den norske stat oversendte sin første rapport til FN i juli 2015.
  • Om du vil lære mer om Norges arbeid med konvensjonen i år, kan du lese mer på nettsidene til FFO
  • En oversikt over arrangementene i Norge 3. desember, kan du f. eks se på: http://www.nhf.no/fndagen

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar