Hva er Borgerstyrt Personlig Assistanse?

BPA er nærmere beskrevet i rundskriv I-20/2000 og I-15/2005 fra Helse- og omsorgsdepartementet sitert under: Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

BPA-fagansvarlig

Hege Weimand Larsen er ny fagansvarlig på BPA-Portalen. Hege har tidligere jobbet som personlig assistent og skrevet en masteroppgave om BPA. Hun jobber til daglig i BPA-skolen som kursleverandør og utvikler av verktøy for god opplæring til alle som jobber med BPA. Hege kan kontaktes for veiledning her inne eller om du har noe på …
Les mer