MENU

Independent Living
Kategori

2730

Til en fiktiv saksbehandler

BPA-bloggen, Independent Living

23. november 2015

BPA. Brukerstyrt personlig assistanse. Borgerstyrt om du spør Uloba, men hensikten er den samme; at «man i størst mulig grad [skal] kunne ivareta plikter, interesser, behov og ønsker som alle andre samfunnsborgere» (helsenorge.no). En helt fantastisk ordning, og jeg er uendelig glad for å ha den.

Jeg hadde for eksempel hatt vanskeligheter med å være på hytta nå dersom jeg ikke hadde hatt dette. Thailand og Barcelona hadde ikke vært vanskelig en gang, det ville vært umulig. Men. (Det er alltid et men, er det ikke?) Det fordrer at man har nok timer. Her ligger ikke utfordringen i selve ordningen, men hos saksbehandleren som bestemmer akkurat hvor stort assistansebehov du har. Eller, jeg, da.

(mer…)

Les mer

foto: Bente Skansgård

1585

Minnefond for BPAs mor i Norge

Independent Living

11. mai 2015

Stiftelsen Bente Skansgårds Independent Living Fonds formål er å styrke den verdensomspennende Independent Living-bevegelsen.

(mer…)

Les mer

2780

Peikestokken har intervjuet regissør Mari Storstein

Independent Living, Politikk

6. mai 2015

Peikestokken har nylig hatt en prat med Regissør Mari Storstein om hennes film «Forestillinger om frihet».  Storsteins film viser at graden av frihet du oppnår med borgerstyrt personlig assistanse (BPA) kan variere stort, og at dette kan knyttes til hvilken kommune du bor i.

(mer…)

Les mer

logo zeroproject

1446

Ser til Norge

Independent Living

26. februar 2015

Samvirket Uloba vant pris på verdenskonferansen Zero Conference i Wien 25. til 27. februar.

De ble presentert som et godt eksempel på Independent Living i praksis. Independent Living innebærer blant annet at funksjonshemmede selv kan bestemme over sitt eget liv, egne rutiner, gjøremål og bosted.

Konsept med Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) har stor overføringsverdi for alle land hvor funksjonshemmede slåss for likhet og selvstendighet, sier daglig leder i Uloba, Vibeke Marøy Melstrøm.

BPA er i år blitt en rettighet for mange funksjonshemmede i Norge. BPA innebærer at funksjonshemmede slipper å være prisgitt hjemmetjenester, men selv kan bestemme hvem som skal assistere, med hva,  hvor og når.

Andre land kan lære hvordan BPA bidrar til funksjonshemmedes selvstendighet.

Les mer om prisen på Zero Projects egne nettside.

Les mer

bilde med teksten: paradigmeskifte et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde.

1955

BPA – en viktig faktor

Independent Living, Politikk

30. desember 2014

Roligere dager gir ofte rom for refleksjon og i dag byr vi på et egenprodusert innlegg. Har DU synspunkter, er du jublende enig, gnistrende uenig,  fikk du noen nye tanker, eller fikk du lyst til å tenke høyt?  Det er stor takhøyde i debattforumet og du er velkommen til å legge igjen noen ord der …

Det er et lys i enden – og det er ikke et møtende tog.

av Kirsti Cath Dahle

Plutselig en dag gikk det opp for meg at det paradigmeskiftet som jeg så lenge har etterlyst i Norge, det står vi kanskje allerede midt oppi?

(mer…)

Les mer

Skjermdump av video

1404

BPAs opprinnelse

Independent Living

27. november 2014

Det er tjuefem år siden BPA så dagens lys i Norge. Det er et år siden «Norges BPA-mor» Bente Skansgård gikk ut av tiden.

Se, lytt og lær om hvordan BPA kom til Norge:

Les mer