Til en fiktiv saksbehandler

BPA. Brukerstyrt personlig assistanse. Borgerstyrt om du spør Uloba, men hensikten er den samme; at «man i størst mulig grad [skal] kunne ivareta plikter, interesser, behov og ønsker som alle andre samfunnsborgere» (helsenorge.no). En helt fantastisk ordning, og jeg er uendelig glad for å ha den. Jeg hadde for eksempel hatt vanskeligheter med å være …
Les mer

Peikestokken har intervjuet regissør Mari Storstein

Peikestokken har nylig hatt en prat med Regissør Mari Storstein om hennes film «Forestillinger om frihet».  Storsteins film viser at graden av frihet du oppnår med borgerstyrt personlig assistanse (BPA) kan variere stort, og at dette kan knyttes til hvilken kommune du bor i.

Ser til Norge

Samvirket Uloba vant pris på verdenskonferansen Zero Conference i Wien 25. til 27. februar. De ble presentert som et godt eksempel på Independent Living i praksis. Independent Living innebærer blant annet at funksjonshemmede selv kan bestemme over sitt eget liv, egne rutiner, gjøremål og bosted. Konsept med Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) har stor overføringsverdi for …
Les mer

BPA – en viktig faktor

Roligere dager gir ofte rom for refleksjon og i dag byr vi på et egenprodusert innlegg. Har DU synspunkter, er du jublende enig, gnistrende uenig,  fikk du noen nye tanker, eller fikk du lyst til å tenke høyt?  Det er stor takhøyde i debattforumet og du er velkommen til å legge igjen noen ord der …
Les mer