Minnefond for BPAs mor i Norge

foto: Bente Skansgård

Stiftelsen Bente Skansgårds Independent Living Fonds formål er å styrke den verdensomspennende Independent Living-bevegelsen.

Stiftelsen støtter funksjonshemmede med; stipend for studier, studiereiser, utviklingsprosjekter, informasjonsarbeid, likepersonsarbeid og annet som har som formål å fremme funksjonshemmedes mulighet til frihet, selvbestemmelse og deltagelse i samfunnsliv og arbeidsliv.

Slagordet «nothing about us without us» vil være styrende for ulike tiltak med siktemål å øke kunnskapen i befolkningen om funksjonshemmedes situasjon.

Les mer om Bente Skansgårds Independent Living Fond ..

Kommentarer

Legg igjen en kommentar