MENU
illustrasjon kalender

2059

Nå er den her, BPA-kalenderen!

Aktuelt

16. juli 2014

Nyhet – Nå kan dere enkelt legge inn arrangement eller aktiviteter for BPA-interesserte på BPA-portalen.no.

BPA-Portalen er nyetableringen som skal gjøre det lettere for BPA-arbeidsledere, BPA-assistenter, BPA-leverandører, kommuner og saksbehandlere, forskere, og politikere, og andre i hele Norge med interesse for BPA å få enkle og riktige svar på viktige spørsmål i hverdagen. Vi er i startgropen, men målet er å samle all informasjon vi mener kan være av nytte for alle som har interesse for BPA.

(mer…)

Les mer

foto: rosa ballonger

1088

Hvem blir julis ivrigste bidragsyter?

Aktuelt

4. juli 2014

Vinn 1 meter flaxlodd!

Ja, du leste riktig, når juli er lagt bak oss gir vi bort en hel meter flaxlodd. Det et visst antall vinnersjanser, det!

BPA-portalen vil gjerne at det blir litt action i diskusjonsforumene og vi ser for oss at de feriepregede ukene vi nå er inne i er perfekte for ettertanke og synsing. Skaff deg mer kunnskap, del dine erfaringer med andre, luft gjerne vidløftige tanker og ideer. Stor eller liten sak, alt er viktig i det store bildet.

(mer…)

Les mer

Telefon

1130

Vi leter etter dyktige annonseselgere

Aktuelt

1. juli 2014

Vi søker etter erfarne selgere til B2B salg av annonser på våre nettportaler. Hovedsakelig telefonsalg, men også noe oppsøkende salg. Med SeniorPortalen og tilhørende portaler, samt BPA-Portalen, drifter vi i dag 6 portaler. Det åpnes flere nye spennende portaler over sommeren. Det er mange annonseplasser på de enkelte portalene og store muligheter for utvikling for dyktige og engasjerte selgere.

Se fullstendig annonse på Finn.no

Er du den vi leter etter? Ta kontakt med Jannicke Thiedemann på mobil 906 06 546 eller Bjørn Horten på mobil 905 99 496.

Les mer

landegrense

3540

Personlige assistenter kan være med

BPA-drift

1. juli 2014

Diskusjonene har vært mange, lange og vanskelige, men nå er det avklart; den som har BPA kan ha med seg assistenter på reise ut av bokommunen – og ut av landet.

Se utsnitt av brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (mai 2014):

utsnitt HOD

Les mer

En person som skriver for hånd (illustrasjonsbilde)

3281

Rett til BPA fra januar 2015

Lovgivning

12. juni 2014

Prop. 86 L (2013–2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Vedtatt endring i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Stortinget vedtok den 16. juni 2014 at personer i en gitt målgruppe med behov for personlig assistanse skal ha rett til å få tjenestene som borger-/brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Loven trer trolig i kraft fra 1. januar 2015.

BPA gir personer med en funksjonsulikhet større selvstendighet og et enklere liv.
(mer…)

Les mer

assistanse til å knyte slips

2301

Hva er Borgerstyrt Personlig Assistanse?

Aktuelt

11. juni 2014

BPA er nærmere beskrevet i rundskriv I-20/2000 og I-15/2005 fra Helse- og omsorgsdepartementet sitert under:

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

(mer…)

Les mer

1397

BPA-fagansvarlig

Aktuelt

10. juni 2014

Hege Weimand Larsen er ny fagansvarlig på BPA-Portalen. Hege har tidligere jobbet som personlig assistent og skrevet en masteroppgave om BPA. Hun jobber til daglig i BPA-skolen som kursleverandør og utvikler av verktøy for god opplæring til alle som jobber med BPA. Hege kan kontaktes for veiledning her inne eller om du har noe på hjertet du vil diskutere.

Les mer

bilde; voksen dame og barn reparer sykkel

3106

BPA i praksis

BPA-drift

9. juni 2014

Veien til BPA – kortversjon.

  • Den som har en funksjonsulikhet og har behov for praktisk bistand i dagliglivet beskriver sitt assistansebehov, til hva og hvor mye (oppgis gjerne i snitt timer pr uke), og begrunner deretter ønsket om BPA.
    Henvis til og sitèr gjerne aktuelle deler av lovteksten eller rundskrivene.
  • Søknaden om BPA sendes bokommunen.
    På kommunenes egne nettsider finnes (som regel) informasjon om hvilket kontor i kommunen søknaden skal stiles til. I søknaden kan blant annet ønsket organisasjonsmodell beskrives, men det er kommunen som til syvende og sist avgjør hvordan BPA skal organiseres. Det er ikke klageadgadgang på denne delen av vedtaket.
  • Når vedtaket om BPA foreligger må vedkommende ta stilling til valg av leverandør (se komplett oversikt) hvis man bor i en kommune som har fritt brukervalg.

(mer…)

Les mer

Illustrasjon lov

2820

Lov og regelverk

Lovgivning

9. mars 2014

BPA er i dag en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) har siden 2000 vært hjemlet i Lov om sosial tjenester (LOST).

Fra og med 1. jauar 2012 ble Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester iverksatt og erstattet den tidligere lovgivningen.

Konkret er BPA nå nedfelt i §§ 3-2 og 3-8.
(mer…)

Les mer

Skjermdump SN 8435

3019

Standard Norge NS 8435

BPA-drift, Lovgivning

8. mars 2014

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Standard Norge utarbeidet i 2011 en standardkontrakt for BPA.

NS 8435:2011 er forhandlet fram av representanter for ulike berørte parter.

Denne standarden regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og leverandøren i de tilfeller kommunen, i samråd med den som har vedtak om BPA, har valgt at leverandøren skal være kontraktspart.

Kontrakten innskrenker ikke kommunens ansvar for at den som har et assistansebehov skal få en forsvarlig tjeneste.
(mer…)

Les mer