Aktuelt

Standard Norge NS 8435

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Standard Norge utarbeidet i 2011 en standardkontrakt for BPA. NS 8435:2011 er forhandlet fram av representanter for ulike berørte parter. Denne standarden regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og leverandøren i de tilfeller kommunen, i samråd med den som har vedtak om BPA, har valgt at leverandøren skal …
Les mer