Nytt rundskriv – Rettighetsfesting av BPA

Tegning: forelesning

Hva er avklart og hva er fortsatt opp til kommunenes frie skjønn?

I løpet av mange kurs i 2015 har det kommet fram forventninger til et nytt rundskriv om BPA. Når rundskrivet nå foreligger spør vi; er forventningene møtt? Har ting blitt klarere, er det grunn til å tro at tildeling og drift av BPA i kommunene nå blir mer ensartet?

Med utgangspunkt i forventningene slik de har kommet fram på kurs og slik vi har sett at de har kommet fram i kommuners og fylkesmenns innspill til rundskrivet, gjennomgår vi på kurset rundskrivet – hva som nå er blitt avklart og hva som fremdeles vil være opp til kommunens frie skjønn

Kommune Type Start Slutt
Oslo 26.04.2016 08:30 15:00