MENU

BPA-kurs for kommunale saksbehandlere

Bilde mangler

Forkurs i BPA, 17. april

Arrangør: BPA-skolen Dato: 17. april 2019 Sted: Oslo, hotell kommer senere! Pris: 1.500,- pr deltaker For hvem: søkere, saksbehandlere, pårørende, alle interesserte! Påmeldingsfrist og bindende påmelding: 15. mars Send påmelding til hege@bpa-skolen.no  Formålet med dette kurset er å øke felles forståelsen for hva BPA er og hvem som kan ha nytte av denne ordninga. Noen saksbehandlere …

Les videre

Bilde mangler

Kurs for saksbehandlere 11.-12. februar 2019

Arrangør: Omsorgsjuss AS og BPA-skolen Les mer om program og lokasjon for kurset på www.omsorgsjuss.no Bindende påmelding innen 28. januar via Skjema  

Les videre

Oslo

Tegning: forelesning

Nytt rundskriv – Rettighetsfesting av BPA

Hva er avklart og hva er fortsatt opp til kommunenes frie skjønn? I løpet av mange kurs i 2015 har det kommet fram forventninger til et nytt rundskriv om BPA. Når rundskrivet nå foreligger spør vi; er forventningene møtt? Har ting blitt klarere, er det grunn til å tro at tildeling og drift av BPA …

Les videre

Oslo

Bilde mangler

Individuell rettighetsfesting av BPA

Les videre

Møre og Romsdal

Tegning: forelesning

Kommunal drift og forvaltning av BPA

Kurset tar for seg kommunal forvaltning og organisering av BPA. Kommunens ledelse vil bedre kunne overholde sin opplysningsplikt overfor borgerne med hensyn til tjenestetilbudet: hva er BPA og hvordan skiller det seg fra vanlig praktisk bistand? Saksbehandlere vil kunne ha en bedre dialog med søker hvorvidt BPA er det beste alternativ for vedkommende. Videre vil …

Les videre

Trøndelag

Tegning: forelesning

Kommunal drift og forvaltning av BPA.

Kurset tar for seg kommunal forvaltning og organisering av BPA. Kommunens ledelse vil bedre kunne overholde sin opplysningsplikt overfor borgerne med hensyn til tjenestetilbudet: hva er BPA og hvordan skiller det seg fra vanlig praktisk bistand? Saksbehandlere vil kunne ha en bedre dialog med søker hvorvidt BPA er det beste alternativ for vedkommende. Videre vil …

Les videre