MENU

Kommunal drift og forvaltning av BPA

Tegning: forelesning
Aktivitetstype
Kommuner
Kalender
Enkeltaktivitet
Dato
Tirsdag 21. oktober 2014
Starttid
09:00
Sluttid
15:30
Arrangør
Fagakademiet region midt, foreleser Hege Weimand Larsen
Sted, adresse
Quality Hotel Alexandra, 6413 Molde
Pris
Kr 3500,-
Påmelding
frist 01.10.2014
ID
1315
Title
Kommunal drift og forvaltning av BPA

Content

Kurset tar for seg kommunal forvaltning og organisering av BPA. Kommunens ledelse vil bedre kunne overholde sin opplysningsplikt overfor borgerne med hensyn til tjenestetilbudet: hva er BPA og hvordan skiller det seg fra vanlig praktisk bistand? Saksbehandlere vil kunne ha en bedre dialog med søker hvorvidt BPA er det beste alternativ for vedkommende. Videre vil kommunen kunne stille seg mer kritiske overfor innkjøp av BPA-leverandørenes kompetanse og verdisyn med å drifte BPA.

Kommunens ansvar for assistenter som jobber i BPA-ordningene er tilstede som arbeidsgiver. Derfor vil kurset legge stor vekt på ansvaret og relasjonen til både assistent, arbeidsledere (bruker) med BPA og eventuelle BPA-leverandører. Opplæring av bruker og assistenter vil samtidig belyses ut ifra hva som skal til for at BPA sikres i hverdagen. Kurset tilfredsstiller Helsedirektoratets retningslinjer for tildeling av opplæringstilskudd når det gjelder BPA-ordninger, noe som gjør at deltakerne på en enkel måte kan søke om tilskudd til denne opplæringen.

For saksbehandlere, ledere og ansatte med BPA som ansvarsområde i kommunen, samt medlemmer i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Formål

Å sikre kommunal drift av BPA der lovverkets målsetninger ivaretas fra a–å, slik at flere kan bli fornøyde med tjenestetilbudet i kommunen med eller uten BPA. Videre at de som får innvilget BPA-søknaden tar på alvor sin rolle og at kommunen kan gi god opplæring og oppfølging som arbeidsgiver av både ansatte og brukerne. Dessuten at kommunen har god kompetanse i vurdering av anbud fra private leverandører rundt BPA.

Kursavgift inkluderer fyldig kursmateriell, kaffe/te, frukt og lunsj.

Excerpt
Author
32
Publish Date
2014-07-15 12:41
Publish Date (GMT)
2014-07-14 10:41
Status
Publisert
Comment Status
closed
Ping Status
closed
Permalink
kommunal-drift-og-forvaltning-av-bpa-2
Last Modified Date
2014-07-15 10:01
Last Modified Date (GMT)
2014-07-15 08:01
GUID
http://bpa-portalen.no/?post_type=aktivitet&p=1315
Type
aktivitet

Kurset tar for seg kommunal forvaltning og organisering av BPA. Kommunens ledelse vil bedre kunne overholde sin opplysningsplikt overfor borgerne med hensyn til tjenestetilbudet: hva er BPA og hvordan skiller det seg fra vanlig praktisk bistand? Saksbehandlere vil kunne ha en bedre dialog med søker hvorvidt BPA er det beste alternativ for vedkommende. Videre vil kommunen kunne stille seg mer kritiske overfor innkjøp av BPA-leverandørenes kompetanse og verdisyn med å drifte BPA.

Kommunens ansvar for assistenter som jobber i BPA-ordningene er tilstede som arbeidsgiver. Derfor vil kurset legge stor vekt på ansvaret og relasjonen til både assistent, arbeidsledere (bruker) med BPA og eventuelle BPA-leverandører. Opplæring av bruker og assistenter vil samtidig belyses ut ifra hva som skal til for at BPA sikres i hverdagen. Kurset tilfredsstiller Helsedirektoratets retningslinjer for tildeling av opplæringstilskudd når det gjelder BPA-ordninger, noe som gjør at deltakerne på en enkel måte kan søke om tilskudd til denne opplæringen.

For saksbehandlere, ledere og ansatte med BPA som ansvarsområde i kommunen, samt medlemmer i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Formål

Å sikre kommunal drift av BPA der lovverkets målsetninger ivaretas fra a–å, slik at flere kan bli fornøyde med tjenestetilbudet i kommunen med eller uten BPA. Videre at de som får innvilget BPA-søknaden tar på alvor sin rolle og at kommunen kan gi god opplæring og oppfølging som arbeidsgiver av både ansatte og brukerne. Dessuten at kommunen har god kompetanse i vurdering av anbud fra private leverandører rundt BPA.

Kursavgift inkluderer fyldig kursmateriell, kaffe/te, frukt og lunsj.