Forkurs i BPA, 17. april

Arrangør: BPA-skolen

Dato: 17. april 2019

Sted: Oslo, hotell kommer senere!

Pris: 1.500,- pr deltaker

For hvem: søkere, saksbehandlere, pårørende, alle interesserte!

Påmeldingsfrist og bindende påmelding: 15. mars

Send påmelding til hege@bpa-skolen.no 

Formålet med dette kurset er å øke felles forståelsen for hva BPA er og hvem som kan ha nytte av denne ordninga.

Noen saksbehandlere er usikre på om de som søker om BPA er klare for å ta ansvaret med å lede egne assistenter. Kanskje kan KPA være like bra? Hvordan veilede parten riktig vei med god nok informasjon og riktig fokus på behov og evner?

Kanskje ønsker ikke du/denne personen KPA, men kun BPA, og er sulten på ansvar. – Hva må til for å få BPA, da?

I dette kurset får du innsikt i hva som forventes av en arbeidsleder. Og du vil bli tryggere på om BPA egner seg for deg og nytten av likepersonsarbeid og erfaringsutveksling.  Saksbehandlere kan kanskje bli mer fokusert på hva en skal se etter i tildeling av BPA.

Kurset er ment å gi avklaringer og motivasjon og vilje til å få det riktige tilbudet med riktig innhold for hver enkelt person. Du som leder din egen assistanse skal kjenne dine evner og dine behov. Du skal være sulten på ansvar! Og saksbehandler vil kunne ha god nytte av kurset.

Veien fra A til BPA går vi gjennom med følgende programklokken 10:00-16:00

10:00 Første del:

 • Hva slags PA tilbys i din kommune – en forklaringsmodell
 • Hvem har rett til BPA, hvem kan søke?
 • Hva slags tjenester egner seg som «brukerstyrte»?
 • Vurdering av dine behov evne til å lede en ordning selv
 • Fokus på økt innsikt i egne ressurser/søkers ressurser
 • Veiledning og inspirasjon fra en erfaren arbeidsleder

Lunsj klokken 1200

13:00 Andre del:

 • Hva skal til for å fungere i arbeidslederrollen?
 • Rettigheter og plikter for dine personlige assistenter
 • Privat eller offentlig drift av BPA?
 • Hvordan velge riktig arbeidsgivermodell i hver enkelt ordning?
 • Tilskuddsordninger og politiske veivalg lokalt i Norge.

Vi har gruppeoppgaver, rollespill og øvelser hele veien. Dette vil kreve en del av deg som deltaker, og målet er å komme styrket ut på andre siden med mer selvinnsikt og mot til å ta riktig valg av organiseringsform for assistansen i eget liv.

Velkommen!

Kommune Type Start Slutt
, , 15.01.2019 10:07