MENU

folketrygdloven
Stikkordarkiv

2614

Du har rett på permisjon fra jobb for pleie av nære pårørende

Lovgivning

14. august 2015

Arbeidstaker kan ha mange og ulike grunner til å søke om permisjon fra arbeidet. Noen permisjoner er regulert i lov, andre i tariffavtale evt. i virksomhetens policy/personalhåndbok. Noen permisjoner er betalt, andre er uten lønn. Rett på permisjon for å gi omsorg og pleie til nære pårørende er lovfestet i arbeidsmiljøloven.

(mer…)

Les mer