Nyttige lenker

Disse nettstedene gir deg oppdatert informasjon om regelverk og nye publikasjoner.

Arbeids- og velferdsforvaltningen

 • Boligtilpasning
 • Hjelpemidler i bolig. En veileder om bygningsmessige forhold
 • Tilrettelegging for adkomst og tilgjengelighet i egen bolig
 • Folketrygdloven, hjelpemidler

Deltasenteret

 • Nettsider og publikasjoner om universell utforming
 • Smarthus for yngre
 • Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester.

Direktoratet for byggkvalitet

 • Plan- og bygningsloven, teknisk forskrift, veiledere
 • Temasider universell utforming

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Informasjon om brannvern og brannsikkerhet

FN-sambandet

 • Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Forbrukerrådet

 • Regelverk, økonomi, sjekklister og kontrakter

Husbanken

 • Lovverk, brosjyrer og veiledere om lån og tilskudd
 • Boligtilpassing
 • Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter
 • Tilskudd til tilpasning. Eksempelsamling
 • Nettsted med gode eksempler
 • Bostøttekalkulator og lånekalkulator

Hørselshemmedes Landsforbund

 • Tilgjengelighetsguide

Kommunenes nettsider

 • Informasjon om lån, tilskudd og boligrådgivning

Likestilling- og diskrimineringsombudet

 • Lovverk, uttalelser og publikasjoner

Lovdata

 • Alle lover og forskrifter

Norges Astma- og allergiforbund

 • Universell utforming av bygg

Norges Blindeforbund

 • Estetisk, trygt og tilgjengelig – en veileder for universelt utformede boliger

Norges Handikapforbund

 • Bruk dine rettigheter. Tekniske hjelpemidler
 • Bruk dine rettigheter. Bolig
 • Unge på boligmarkedet
 • Kjøkkenet. Valg og løsninger
 • Bolig for barn med funksjonshemming
 • Tilgjengelige bygg og uteområder
 • Toalett og bad. Detaljer som teller
 • Inspirasjon. Universell utforming – en utfordring
 • Kommunal boligpolitikk. Universell utforming av boliger og uteområder.

Norsk Boligbyggelags Landsforbund

 • Etterinstallering av heis i borettslag – muligheter og løsninger

Norsk brannvernforening

 • Informasjons om brannvern og brannsikkerhet

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Sjef i eget hus
 • Veien fram til egen bolig

Norske arkitekters landsforbund

 • Utvalgt arkitektur. Prosjektdatabase med gode eksempler.

SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

 • Et godt liv i egen bolig

SINTEF – Norges byggforskningsinstitutt

 • Byggforskserien. Planløsningsblad bolig, bygg og omgivelser

Standard Norge

 • Standardkontrakter
 • Norsk standard NS 11001-2:2009. Universell utforming av byggverk. Del 2: boliger.

Kilde: Norges Handikapforbund