Tilpasning av egen bolig

Her vil vi vise en del aktuelle løsninger for å gi ideer til hva man kan gjøre for å tilpasse den enkelte boligen.

Dersom boligen ikke lenger fungerer, og du ønsker å være boende, kan ulike løsninger være aktuelle. Det kan være enkle tiltak og mer omfattende utbedringer og tilbygg for å få alt på ett plan. Tilgjengelighet, plass til å bruke hjelpemidler og materialvalg må ses i sammenheng. Behovene for utbedringer, bygningstekniske muligheter og økonomi vil avgjøre valg av løsning.

Bygningsmessige endringer og hjelpemidler

Boligen kan gjøres tilgjengelig ved bygningsmessige endringer, ved bruk av tekniske hjelpemidler eller en kombinasjon av begge virkemidlene.

Bygningsmessige løsninger:

De bygningsmessige løsningene er varige løsninger som hever den generelle tilgjengeligheten for alle som skal bruke boligen. Et eksempel er å bygge om inngangpartiet slik at det blir trinnfritt.

Det er alltid mest praktisk om boligen er på én flate.  Dersom rommene er fordelt på flere etasjer kan en aktuell løsning være å slå sammen rom i 1. etasje, f.eks. bod og toalett til baderom, eller bygge påbygg slik at bad, ett soverom, stue, kjøkken og entré er på inngangsplanet.

Hjelpemiddelbaserte løsninger:

De hjelpemiddelbaserte løsningene dekker individuelle behov. Hjelpemidlene er midlertidige løsninger for å gjøre boligen tilgjengelig og anvendes så lenge det er behov for dem. Eksempler er rampe, terskeleliminator og trappeheis. Vi viser til kapitlet om heis for mer informasjon om løfteplattform og trappeheis.

Klikk på lenkene under for mer informasjon

  1. Uteareal og atkomstvei
  2. Garasje og carport
  3. Inngangsparti
  4. Dører og terskler
  5. Entré
  6. Stue og uteplass
  7. Soverom
  8. Baderom
  9. Kjøkken
  10. Brannsikkerhet

All informasjon er hentet fra Norges Handikapforbunds publikasjon «Tilgjengelige boliger».