Vi husker SAMMEN

Kurstilbud til par i hele landet

Hverdagen for par som lever og bor sammen, og hvor den ene parten har fått hukommelsesvansker etter sykdom eller skade, kan være ekstra utfordrende. Personskadeforbundet LTN arrangerer derfor kurs som er spesielt tilpasset disse parene. Kurset bidrar til bedre fungering i hverdagen for det enkelte par ved å få økt kunnskap om hukommelse og hvordan metoder og teknikker kan redusere hukommelsesvansker. Kurset er lagt opp med en kombinasjon av korte foredrag og praktiske øvelser. Kursets hovedinnhold er:

* Hukommelse og hukommelsessvikt.

* Metoder og teknikker som kan redusere hukommelsesvansker, og hvordan dette kan brukes i hverdagen.

* Erfaringsutveksling og gjennom dette få økt forståelse og innsikt for sin egen og hverandres situasjon.

* Forebygge samlivsvansker og redusere risikoen for samlivsbrudd.

Kursledere er psykologspesialist Sveinung Tornås og Maj Back, som er utdannet sykepleier og kognitiv terapeut. Sveinung og Maj, som selv er par, har vært kursholdere på flere av våre parkurs fra 2012: ”To i spann” og ”To må man være”.

Kurset gjennomføres på Hamar 20.-22. mai 2016, fra kl 15 fredag til kl 14 søndag.

Egenandelen er kr 500,- pr. deltager. Forbundet dekker hotellopphold med full pensjon og reise på rimeligste måte. Fly dersom nødvendig.

Forutsetning for deltagelse er medlemskap, og dette kan tegnes ved påmelding til kurset.

Deltagerantallet er begrenset, så ta derfor gjerne raskt kontakt med Frank for tilsendelse av påmeldingsskjema; telefon 22 35 71 00 eller e-post: post@personskadeforbundet.no

Kommune Type Start Slutt
Hamar 20.05.2016 15:00 14:00