Turners syndrom

Aktuelle diagnoser:
Turners syndrom

Målgruppe:
Barn og unge med Turners syndrom mellom 10 og 18 år og deres familier og tjenesteytere.

Fag- og støttepersoner er velkommen til å delta på hele eller deler av kurset, og kan lese mer i søknadsskjemaet under bildet til høyre.

Kursets målsetning:
Vi ønsker å gi deltakerne kunnskap om diagnosen og aktuelle tiltak i hverdagen. Tilrettelagt informasjon vil bli gitt til barn og ungdom ut i fra deres alder. Barn med diagnose og deres søsken har et eget tilbud i Frambu barnehage og skole. Flere av forelesningene vil også være felles for barn, ungdom og foreldre på dette kurset.

Innhold

Medisinsk informasjon
Resultater fra en seks års oppfølgingsstudie av norske kvinner med Turners syndrom
Vennskap, relasjoner og sosialt samspill
Hvordan utvikle et mer positivt selvbilde?
Utdanning og læring
Rettigheter og tjenester
Familieliv
Gruppesamtaler og uteaktiviteter
Les mer i programmet til høyre.

Her kan du lese mer om kursene på Frambu.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med faglig ansvarlig Kari Stenslie på kls@frambu.no eller praktisk ansvarlig Linda Elton på kurs@frambu.no.
Du kan også ringe oss på telefon 64 85 60 00.

Kommune Type Start Slutt
Nordre Follo 30.05.2016 09:00 13:30