Treningstilbud for kreftrammede

Boksing (illustrasjon)

Innhold
Velkommen til hyggelige treningsfelleskap på Sagene frisklivssentral og Frogner frisklivssentral.

Ønsker du inspirasjon og veiledning for å forbedre din fysiske form etter gjennomgått kreftbehandling? Da er dette tilbudet noe for deg. Det er nå etablert lavterskel treningstilbud for kreftrammede ved Sagene frisklivssentral og Oscar/Frogner frisklivssentral.

Tilbudet er gratis og omfatter hele Osloregionen. Gruppetreningene ledes av fysioterapeuter/AKTIV-instruktører med kompetanse innen trening og kreft. Det gjennomføres en kartleggingssamtale ved oppstart. Tilbudet er tidsavgrenset.

Hensikten er å:

gi deg tilpasset trening og veiledning – ut fra din funksjon og dagsform
forbedre kondisjon, styrke og bevegelighet etter gjennomgått kreftbehandling
redusere bivirkninger og seneffekter av kreftbehandlingen
få positiv kroppsopplevelse og økt mestringsfølelse

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding:
Sagene frisklivssentral: tlf: 46 94 16 57 / 23 47 47 60 Mail: frisklivssentralen@bsa.oslo.kommune.no. Adresse: Treschowsgate 2a.

Treningstider: mandag kl. 10.30 – 12.00 og onsdag kl. 16.00 – 17.30 (Onsdag er en brukerstyrt gruppe med egenandel, gruppen er ikke tidsbegrenset).

Frogner/ OSCAR frisklivssentral: Fysioterapeut Johanna Kirkengen Espe: tlf: 41 55 53 37. Mail: johanna.k.espe@bfr.oslo.kommune.no. Adresse: Oscarsgate 36 b. Treningstider: mandag kl. 15.30 – 17.00

Kommune Type Start Slutt
Oslo 04.04.2016 10:30 12:00