Temakveld Oslo, torsdag 7. april

Tema: Spiseforstyrrelser og seksualitet

En temakveld om spiseforstyrrelser og seksualitet, med fokus på grensesetting, identitet og egenverdi i forhold til egen kropp og selvbilde. Hovedfokus ligger i å skape et positivt bilde av egen kropp i en seksuell sammenheng, og å lære å kjenne sin egen kropp.

Carine Elisabeth Carlsen er vernepleier, kroppspositivist og burlesqueartist. Hun har det siste året vært mye i media for å snakke om kroppspress, spiseforstyrrelser og stigma knyttet til kropp og seksualitet.

NB! Denne temakvelden holdes i Litteraturhuset i Oslo.

Tid: Kl. 18:00-20:00
Sted: Litteraturhuset Oslo, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Temakvelden er gratis- ingen påmelding nødvendig!

HJERTELIG VELKOMMEN!

Kommune Type Start Slutt
Oslo 07.04.2016 18:00 20:00