Studielederkurs

Forhandlinger

Kurs og studiearbeid er sammen med likemannsarbeidet grunnmuren i LHLs lokale aktiviteter.

Det er mye penger å hente på å registrere aktivitetene som kurs, og dette lærer vi mer om på et studielederkurs. I tillegg til regelverket, er det viktig å vite hvordan man planlegger og gjennomfører kursaktivitetene.

Erfaringsutveksling er viktig på studielederkursene, og vi får god anledning til å dele gode kursideer og diskutere nye muligheter for organisering av studiearbeidet.

KursAdmin er vårt kurs- og administrasjonsprogram, og det blir en kort innføring i bruk av denne programvare. For å bli god på bruken av KursAdmin er det imidlertid viktig at du får oppfølging av fylkesstudieleder og at selv setter deg inn i programvaren ved å bruke hjelpeprogrammet som er bygd inn i KursAdmin.

Målgruppa er primært nye studieledere, men også kursledere og styremedlemmer som har dette som arbeidsfelt er velkommen til å delta.

Ved spørsmål, send e-post til post@lhl.no eller ta kontakt på telefon 22 79 90 00.

Kommune Type Start Slutt
Lillehammer 13.04.2016 12:00 12:00