Starthjelp 2016 OUS

Velkommen til Starthjelp

Å få et barn med funksjonsnedsettelser får konsekvenser for hele familien. Det stilles store krav til det å være foreldre; de må takle egen sorg, ta seg av barnet og forholde seg til et hjelpeapparat som oftest er ukjent for de fleste. I tillegg har mange også andre barn som krever sitt.

Målet med Starthjelp er at foreldre som har barn fra 0 til 6 år med funksjonsnedsettelser skal lære mer om sin nye hverdag, gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon. Starthjelp går over fire dager, fra kl. 09 – 15.

Hver dag har sitt tema:

  • Dag 1, mandag 18.04. Systemene rundt oss
  • Dag 2, tirsdag 19.04. Familie og nettverk
  • Dag 3, mandag 09.05. Samspill med barnet
  • Dag 4, tirsdag 10.05. Håp og mestring

Starthjelp holdes i Søsterhjemmet/ Utdanningssenteret, Ullevål sykehus. Tilbudet er gratis, inklusive lunsj. Det kan søkes om opplæringspenger fra NAV, dvs. kompensasjon for fravær fra jobb. Påmelding med navn, mobilnummer og noen ord om barnet sendes på e-post til anne.grasaasen@ous-hf.no innen 11.04.16.

Spørsmål rettes til samme adresse eller Anne Grasaasen på tlf. 23 01 62 71

Tilbudet er på norsk.


Et samarbeid mellom Seksjon for nevrohabilitering-barn, Lærings- og mestringssenteret for barn – (LMS-barn), Program Intensiv Trening/ Habilitering (PITH), Rikshospitalet, Autismeforeningen og Handikappede Barns Foreldreforening (HBF).

Kommune Type Start Slutt
Oslo 18.04.2016 09:00 15:00