Spennende kurs om BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

Tegning: forelesning

BPA er viktig både som prinsipp og som tjenesteordning. Alle som er opptatt av Selvstendig liv og likeverdig deltakelse, bør vite hva BPA innebærer.
Kurset er nyttig for alle som vil bruke tjenestetilbudet, og for alle som gjennom sine tillitsverv får spørsmål om BPA.

Målgruppe: lokallag og medlemmer i NHF Øst, og medlemmer i NFU Østfold og Akershus

Kommune Type Start Slutt
Sarpsborg 10.10.2014 16:30 16:00