Region VEST årsmøte 2016

Tegning: forelesning

Velkommen til region VEST sitt årsmøte på Lærings- og mestringssenterets lokaler vedUlriksdal Helsepark i Bergen. Husk forhåndspåmelding innen 25. mars!

Type aktivitet: Intern

Deltaker: alle medlemmer i region VEST og deres pårørende

Sted: Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Haukeland universitetssykehus.

Her finner du:

MER INFO KOMMER

Påmelding til: Jørgen Seliussen telefon/SMS 900 69 754 eller epost cfvest@gmail.com innen 25. mars

Viktig lenke: God hygiene for godt smittevern –vårt ansvar. Revidert av NFCFs fagråd januar 2016

Velkommen til nye og gamle medlemmer!

Kommune Type Start Slutt
Bergen 02.04.2016 10:00 13:00