Personlige assistenter innen BPA

Tegning: forelesning

Plikter – rettigheter – inspirasjon

Hva er intensjonen bak BPA og hva vil det si å jobbe i en ordning der arbeidsleder rekrutterer, lærer opp og leder sine ansatte i hverdagen? Disse temaene blir grundig belyst i dette kurset.

Kurset tilfredsstiller Helsedirektoratets retningslinjer for tildeling av opplæringstilskudd når det gjelder BPA-ordninger, noe som gjør at deltakerne på en enkel måte kan søke om tilskudd til denne opplæringen.

For personlige assistenter og andre som ønsker å jobbe innen BPA.

Formål

Å sikre assistenters kompetanse om rettigheter og plikter i yrket. HMS, etikk og moral er viktige nøkkelord for dagen. Kurset har fokus på erfaringsutveksling rundt dilemmaer og muligheter i yrket, samt faglige diskusjoner rundt profesjonalitet og innlevelse ved å jobbe tett på et annet menneske. Foreleser bruker mye av sin egen kompetanse og erfaring fra yrket i sitt opplegg.

Kursavgift inkludert fyldig kursmateriell, kaffe/te, frukt og lunsj.

Kommune Type Start Slutt
Trøndelag 08.09.2014 09:00 15:30