Ørsta: Åpent møte om taushetsplikt

Den vanskelige taushetsplikten

Gjennom mange år har vi i LPP, Landsforeninga for pårørende innen psykisk helse, møtt pårørende til personer med psykiske lidelser – fortvilte foreldre, barn og søsken. Deres dypeste ønske er å kunne bidra til å hjelpe den de er glad i tilbake til et så godt liv som bare mulig – men det er ikke så lett å realisere. Mens pårørende innenfor det somatiske feltet i stor grad inkluderes og får informasjon om diagnose, prognose og behandling sammen med den som er blitt sjuk, er det gjerne slik at pårørende i beste fall ignoreres, i verste fall defineres som en del av problemet, i psykisk helsevern. En av begrunnelsene for å plassere pårørende på sidelinja innenfor disse tjenestene, er taushetsplikten: pasienter skal samtykke til at nærmeste pårørende får informasjon. Slik er det strengt tatt også i somatikken, men hvilke barn mellom 12 og 16 har opplevd å bli spurt om det er greit at vi forteller mamma og pappa at vi må operere blindtarmen din? Og er det ikke blitt helt naturlig at mor eller far legges inn sammen med 13-åringen som skal opereres? Like «naturlig» som at foreldrene til 13-åringen med en spiseforstyrrelse ikke blir det? Regelverket er nøyaktig det samme! Pasientombudet i Hordaland fortalte på et møte i LPP hvor merkelig det var for henne å behandle klager fra pårørende til psykisk syke om mangelfull informasjon – når hun selv helt uten forbehold ble holdt kontinuerlig oppdatert om tilstanden til sønnen på 23 år etter en motorsykkelulykke.

Vi kan bare spekulere i hvorfor praksis er så ulik innenfor de ulike tjenestene.
Mandag 11. april har vi muligheten til å få svar på en del av problemstillingene rundt håndteringen av taushetsplikten innenfor psykisk helsevern, når Pasientombudet i Møre og Romsdal innleder på et møte i regi av LPP. Hvilke rettigheter har pårørende når den syke ikke samtykker? Hvordan er det ønskelig at tjenestene motiverer for pårørendes deltakelse? Hva sier lover, forskrifter og ulike behandlingsveiledere om pårørendes rolle, rettigheter og plikter? Hva kan pårørende, sammen med de profesjonelle hjelperne, gjøre for at Helsedirektoratets visjon om «Pårørende – en ressurs!» skal kunne realiseres?

Påmelding innen 8. april

Kommune Type Start Slutt
Ørsta 11.04.2016 17:00 20:00