Nordisk Kongress i Synspedagogikk

«Synshabilitering og synsrehabilitering – synspedagogiske utfordringer i tverrfaglig arbeid»

Rammene og forutsetningene for synspedagogisk arbeid er i endring. Omorganiseringer gjennomføres, og det blåser nye vinder! Synspedagogisk kunnskap er en viktig del i helhetlig habilitering- og rehabilitering. Det er nødvendig å få frem synspedagogers kompetanse og rolle i tverrfaglig arbeid.

Kongressens visjon er å styrke synspedagogers yrkesidentitet, og bidra til økt kompetanse innen habilitering og rehabilitering. Kongressen går over 3 dager med forelesninger og workshops som rettes mot våre kjerneområder:

Synsfunksjonsutredning

Punktskrift

Mobilitet

Synstekniske hjelpemidler

Synspedagogisk trening

Belysning

Ved å delta på den Nordiske kongressen får du en unik mulighet til å utveksle erfaringer og kunnskaper, og bygge nettverk både innad og på tvers av landegrensene i Norden.

 

Kommune Type Start Slutt
Tønsberg 05.05.2015 11:00 00:00