Nettbaserte BPA kurs

Vitalegruppen AS arrangerer kurs for ansatte i BPA ordningen. Kursene tas på nettet når det passer og det er ikke fysisk oppmøte noe sted. Foreløpig arrangeres følgende kurs:

BPA Arbeidslederkurs

Kurset er beregnet for alle som er arbeidsledere for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Du vil gå igjennom alle relevante temaer for å utføre din jobb som BPA arbeidsleder.

BPA Assistentkurs

Et kurs for nye og mer etablerte assistenter, som tar for seg det å være ansatt i en BPA-ordning. Kurset tar opp hvordan man skal forholde seg til tjenestemottaker som sjef, og hvilke rettigheter og plikter man har som ansatt. Samt hvordan både leder og ansatt har et felles ansvar for gode HMS-systemer og for et generelt godt arbeidsmiljø.

Kommune Type Start Slutt
, , 01.07.2015 08:00 00:00