Når konsentrasjon- og hukommelsessvikt skaper utfordringer i hverdagen

En kognitiv svikt kan oppstå etter ulykker, sykdom eller forgiftninger og rammer derfor mange. Våre kognitive funksjoner har med vår evne til tenkning, intellektuelle og mentale prosesser i hjernen å gjøre. Dette kan gjøre at det blir vanskelig å konsentrere seg og at hukommelsen fungerer dårligere.

Foredragsholder gir oss innsikt og gode ideer om veien tilbake til det gode liv.

Personskadeforbundet LTN Sør-Trøndelag fylkeslag arrangerer et åpent foredrag om dette temaet på Fys/Med Lian den 11. mai 2016 fra kl 18.00 til ca. kl 21.

Det er anledning til å stille spørsmål under foredraget og foredragsholdere er landsstyremedlem Martin Berg i Personskadeforbundet LTN.

Foredraget koster kr 50,- inkludert kaffe og kake og er åpent for alle!

Påmeldingsfristen er 2. mai, og påmelding skjer til: Ann Aune, tlf. 938 47 671 eller sortrondelag@personskadeforbundet.no

Velkommen til nyttig foredrag! Kunnskap bidrar til økt mestring og kontroll!

Kommune Type Start Slutt
Trondheim 11.05.2016 18:00 21:00