MULIGHETER OG UTFORDRINGER MED BPA. Hva betyr det at BPA nå er en rettighet?

Målet med dagen er å
– informere om dine rettigheter til BPA
– dele arbeidslederes erfaringer med BPA
– informere om endringer etter rettighetsfestingen

Seminaret er kostnadsfritt
BINDENDE PÅMELDING:
pr mail / telefon: helena@azpr.no / 915 50 083
Påmeldingsfrist Bergen: 1. mars.

FOREDRAGSHOLDERE:
Jon Torp: Har 15 års erfaring med alle sider av BPA, både operativt, strategisk
og politisk. Har også vært personlig assistent.

Vivi Steen Peersen: BPA-koordinator. Har mer enn 15 års erfaring med arbeidstaker-/arbeidsgiverforhold.

Kommune Type Start Slutt
Vestland 10.03.2015 10:00 13:30