Minisamling svømming

Norges Svømmeforbund og Asker Svømmeklubb inviterer til en “Kom å prøv”-time for utviklingshemmede som vil prøve seg seg i vann – og en minisamling for utviklingshemmede svømmere som allerede er etablert i klubb. Begge deler på Landøya Bad i Asker 10. april, og begge deler er gratis.

Tid 10 april 2016 , 10:30 – 12:00

Sted Asker

Arrangør Norges svømmeforbund

Lenke http://svomming.no/nyheter/svomming-utviklingshemmede-prov-minisamling-pa-landoya-asker-5-mars/

Norges Svømmeforbund ønsker å ha mer fokus på svømming for utviklingshemmede og På Landøya I Asker 5. mars blir det et tilbud både for de som ønsker å bli litt mer kjent med svømmeopplæring og svømming og for de som allerede er godt etablert i svømmeklubben og ønsker å bli bedre.
Asker Svømmeklubb, som i en årrekke har hatt og fortsatt har et godt tilbud til utviklingshemmede, er med som arrangør.

Det er første gang Svømmeforbundet har et slike samlinger, og håper det er god respons og at dette er noe vi fortsette med. Vi håper også å få med flere svømmeklubber til å ha slike samlinger flere steder.

Kommune Type Start Slutt
Asker 10.04.2016 10:30 12:00