Mestringskurs ved binyrebarksvikt

Addison, binyrebarksvikt, hormonsvikt – vaksne – september 2016

Kurset gir deg oppdatert kunnskap om diagnosar og behandling og kunnskap til betre meistring i livet med diagnosen.

​​​​​Kurset er for

•​Nydiagnostiserte vaksne med primær eller sekundær binyrebarksvikt grunna diagnosane Addison, AGS, Akromegali, Cushing og Hypofysesvikt
•Personar som har levd ei stund med diagnosen og som treng oppfriskingskurs
•Pårørande til personar med diagnosane

Kurset går over to dagar – 7. og 8. september 2016. Kl 0900 – 1500 begge dagar.

Pris

Eigendel etter gjeldande takstar, gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj blir servert.

Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset en eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld og om du har frikort.

Påmelding

Du må ha tilvisning frå ei​gen lege​​ i tillegg til påmelding på e-post opplaering@helse-bergen.no​ eller telefon 55973013 for å delta på kurset.

Ver venleg og meld frå om pårørande også deltar og om de har spesielle behov.

Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvis

g.

Send tilvisinga til: Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Bergen, Ulriksdal 2, 5009 Bergen. Merk tilvisinga med namn på kurset.

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

Legetilviste kurs blir dekte etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dektkostnader dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta.

Reise må ein bestille gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no:

•​Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser

•Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar

•Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar.

Kommune Type Start Slutt
Bergen 07.09.2016 09:00 15:00