Landsmøtet 2016

NFUs skal avholde sitt nittende landsmøte på Quality Airport Hotel Gardermoen fra fredag 23. til 25. september 2016. Tilsammen vil 107 utsendinger i NFU delta, i tillegg til gjester, observatører og ansatte i NFU.

Utover våren vil det komme mye mer informasjon om landsmøtet. Foreløpig vil vi bare minne om de ulike fristene som gjelder i forbindelse med landsmøtet.

Landsmøteutsendinger

Landsmøteutsendingen skal velges på fylkesårsmøtene våren 2016. Det er medlemstallet pr 31.12.15 som avgjør hvor mange landsmøteutsendinger hvert fylkeslaget kan sende, i tilegg til den fasterepresentasjonen, jfr vedtektene for NFU §11. Lokallag som har forslag på landsmøteutsendinger må sende forslag til sitt fylkeslaget innen 1. mars. Fristen for å melde inn til NFU sentralt om hvem som er valgt som landsmøteutsendinger og varautsendinger er 1. mai.

Valgkomiteens arbeid

En av de viktigste sakene på landsmøtet er valg av landsstyre for neste periode. Valgkomiteen skal legge fram en innstilling ovenfor landsmøtet om hvem som bør velges til de ulike vervene. Valgkomiteen består av leder Anita Tymi og medlemmene Alf Anvedsen og Åslaug Røberg. Det er også svært viktig at lokal- og fylkeslag engasjerer seg i prosessen frem til denne innstillingen skal legges frem.

Representantene i det nåværende landsstyre vil av valgkomiteen bli spurt om de stiller seg til disposisjon for en ny periode. Deretter bes fylkes- og lokallagene om å komme med forslag på sine aktuelle kandidater, med svarfrist til 1. mai. Valgkomiteen vil ha samtaler med enkeltpersoner i det sittende landsstyre, samt andre aktuelle kandidater før de fremmer leverer sin innstilling den 13. juni.

Kontaktopplysninger valgkomiteens leder Anita Tymi, epost: aty@uin.no

Saker til landsmøtet

Det er vedtektsfestet hvilke saker som skal behandles på landsmøtet, se § 11. Forslag vedrørende endringer i vedtekter, målsettinger til arbeidsprogram og andre saker som lokal- og fylkeslag ønsker behandlet på årsmøtet, må være sendt til landsstyret gjennom fylkeslaget senest 1. mai 2016.

Her finner du mer informasjon om landsmøtet 2016

Påmeldingsskjema landsmøtet 2016

Informasjon om landsmøtet

Kommune Type Start Slutt
Ullensaker 23.09.2016 00:00 00:00