Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren 2016

Velkommen til et nytt og bedre kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren 2016!

Kurset fokuserer på hvordan du som ansatt kan legge til rette for læring, mestring og medvirkning i ditt møte med pasienter og pårørende enten du jobber i sykehus eller i kommunen. Du vil lære mer om informasjon og opplæring for pasienter og pårørende, brukermedvirkning og samvalg, helseveiledning og kommunikasjon. Kurset vektlegger pedagogiske modeller og verktøy som kan fremme læring og mestring hos pasienter og pårørende i ditt arbeid.

Kurset er også aktuelt for brukere som har en rolle/ eller ønsker å ha en rolle i pasient- og pårørendeopplæring. Brukere vil lære mer om pasient- og pårørendeopplæring, samarbeid om læring og mestring og hvordan fortelle sin historie med fokus på mestringsprosesser, og historien som verktøy for å legge tilettte for læring og mestring hos andre pasienter og pårørende.

Kurs for ansatte: 25.4, 26.4 og 9.5 kl 9-15 og kurs for brukere: 25.4 og 26.4 kl 9-15 hvorav 1.5 dager er felles. Se vedlagt info til ansatte og til bruker. Vedlagt finner dere også en kort presentasjon om kursets mål, innhold og målgruppe.

På bakgrunn av tidligere kursevalueringer er kurset nå mer praksisnært med fokus på aktive og varierte læringsformer, pedagoiske verktøy og metoder som legger til rette for læring i praksis og erfaringsutveksling.

Kommune Type Start Slutt
Oslo 25.04.2016 09:00 15:00