Kroppspress og spisevansker hos unge – tendenser i dagens perfeksjonssamfunn

Velkommen til gratis seminar 23.04 på Litteraturhuset Bergen, Auditoriet. Kl 10-13.

ROS ønsker velkommen til seminaret Stadig flere unge rapporterer om et stort press på prestasjoner, utseende og kropp. Gjennom sammenligninger med en filtrert virkelighet er det vanskelig å føle seg god nok.

Samtidig viser en nylig utført undersøkelse at 1 av 3 unge har et anstrengt forhold til mat. Et skremmende høyt tall da vi vet et anstrengt forhold til kropp og mat kan være første steg mot en spiseforstyrrelse.

ROS ønsker å sette fokus på denne problematikken og inviterer til et spennende seminar basert på både forskning og egenerfaring.

Program

Kl 10:00-10:45
Liv Sand – Kroppsbildeforstyrrelser hos barn og ungdommer

I sitt foredrag vil Liv Sand se på trender og kroppsidealer i barne- og ungdomsgruppen. Hva menes med kroppsbildeforstyrrelser, hvor utbredt er disse forstyrrelsene blant unge, og hvilken sammenheng har dette med spiseforstyrrelser? Liv tar oss gjennom nyere forskning innen feltet, og vil vise hvilke risikogrupper som finnes blant barn og unge i dag når det gjelder vektrelaterte vansker. I tillegg vil hun gi eksempler på forebyggende tiltak og hvordan man kan hjelpe barn og ungdommer å få et mer balansert selv- og kroppsbilde.

Liv Sand er forsker og psykologspesialist med doktorgrad om kroppsbilde og spisevansker hos barn og unge. Sand er for tiden tilknyttet RKBU Vest ved Uni Research Helse og BUPA Stavanger ved Stavanger Universitetssykehus.

Kl 11:00-11:45
Ann Marie Utne – Jakten på det perfekte

Ann Marie vil i dette foredraget dele sine erfaringer fra sin runddans med de ulike typer spiseforstyrrelser, og det evige jaget etter å være perfekt. Hun gir oss blant annet innblikk i hvordan spiseforstyrrelsen og de rigide kravene som etterfølger, ble forverret etter hun fikk sitt første barn. I tillegg forteller Ann Marie om sin reise mot friskhet og hvordan hun i dag beveger seg mot å leve, fremfor å bare eksistere.

Ann Marie har lang erfaring med spiseforstyrrelser og det å være ung og strebe etter uoppnåelige idealer. Ann Marie er i dag frivillig hos ROS.

Kl 12:00-12:45
Lars Halse Kneppe – Menn med spiseforstyrrelser.

Nyere forskning indikerer at dagens generasjons menn og gutter er mer utsatt for å kunne utvikle spiseforstyrrelser enn i tidligere generasjoner. Kroppsidealene unge menn møter er annerledes enn for kvinner, noe som også fører til ulike kroppsendringsstrategier. Menn tyr oftere til overdreven trening og ekstreme kostholdsregimer, som også kan inkludere bruk av kosttilskudd og ulovlige preparater. Dette vil igjen gå utover livskvaliteten og kan medføre andre lidelser. Dessverre medfører dagens kriterier for å oppdage spiseforstyrrelser, at for få gutter og menn blir fanget opp.

I sitt foredrag vil Lars Halse Kneppe diskutere forskjeller mellom menn og kvinner knyttet til problematikk rundt spiseforstyrrelser, og se på hvordan utviklingen hos gutter og menn kan forstås i et samfunnsperspektiv.

Lars Halse Kneppe er psykolog. I sin hovedoppgave ved profesjonsstudiet i psykologi, ved UiO utførte han en omfattende litteraturstudie knyttet til menn og spiseforstyrrelser. Det er denne studien han tar utgangspunkt i under sitt foredrag.

Seminaret er gratis. Påmelding til admin@nettros.no.

Seminaret ettefølges av ROS i sitt årsmøte. Dette holdes i samme lokaler, fra kl 14-17. Les mer.

Kommune Type Start Slutt
Bergen 23.04.2016 10:00 13:00