Innføringskurs – BPA for kommuneansatte

Kursavgift: kr 4.750,-

Innføringskurs i BPA er for saksbehandlere, ledere og tjenesteutøvere som har BPA som en del av sitt arbeidsområde og som er ny på fagfeltet. På kurset vil deltakerne bli involvert gjennom gruppeoppgaver underveis.

Målsettingen med kurset er at deltakerne skal være trygge på intensjonen med BPA og rollefordelingen mellom saksbehandler/kommunen, arbeidsleder og assistent. Videre er målsettingen at kursdeltakerne har en oversikt over gjeldende lovverk og organisasjons-former for BPA.

Kurset bygger på myndighetsføringer i den grad det finnes for BPA, og på mange års erfaring gjennom ROs oppfølging av kommunenes saksbehandling og av arbeidslederes praktiske erfaringer.

Kommune Type Start Slutt
Oslo 19.10.2016 08:30 15:00